Ap går inn for firefelts E6

Arbeiderpartiet i Trondheim går inn for å få bygget ny firefelts veg mellom Stjørdal og Trondheim. Kommunalråd Geir Waage krever at regjeringen sørger for at trafikkveksten ikke fører til at byen mister tilskudd til veg og kollektivsatsing i Trondheim. Byen har forpliktet seg til at biltrafikken ikke skal øke.