NRK Meny
Normal

Biltrafikken øker i Trondheim

Trondheim er eneste by i Norge med bymiljøavtale – og den eneste av landets tre største byer hvor biltrafikken stadig øker.

Trafikk Trondheim

Bymiljøavtalen som Trondheim har inngått med staten sier at all økning i persontrafikken i kommunen skal skje til fots, på sykkel eller kollektivt. Det har ikke skjedd så langt. I år har biltrafikken i Trondheim økt med 1,26 prosent. I Bergen har det vært nedgang, mens det i Oslo er stabilt. Statistikken inkluderer elbiler og lettbiler som kjører i næringssammenheng.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Mens Bergen har hatt en nedgang i biltrafikken, har Oslo holdt antallet stabilt.

I Trondheim er situasjonen omvendt, viser tall fra Vegamot: Fra januar til juni har antallet bompasseringer av biler vært nesten 41,5 millioner en økning på 1,26 prosent.

Straffes ikke ennå

Økningen strider mot bymiljøavtalen som Trondheim inngikk med staten i februar. Avtalen er landets første bymiljøavtale.

Selv om det utelukkende er antall elbiler som øker, kan økningen gå utover bymiljøavtalen. Diesel- og bensinbiler har hatt en tilbakegang på 1,25 prosent.

I bymiljøavtalen heter det at Trondheim skal få 3,76 milliarder kroner fram til 2023 – med forutsetningen at biltrafikken reduseres.

Det er ikke åpnet for at trafikken kan øke så lenge det er elbiler som står for økningen.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet sier Trondheim foreløpig ikke er straffet:

– Det vil først være aktuelt å diskutere eventuell straff for Trondheim når det viser seg at målene i avtaleperioden ikke er nådd, sier Nilsen.

Avtaleperioden varer frem til 2023.

Elbiler i tillegg til andre biler

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag, Eva Solvi, understreker at retningslinjene for elbil må bli strengere for at avtalen ikke skal brytes.

– Vi ønsker at det skal bli flere elbiler på veiene, men målet har aldri vært at elbilene skal komme i tillegg til den øvrige bilparken. Det har dessverre ikke skjedd: Vi har fått en vekst fremfor en erstatning, sier Solvi.

I 2017 skal Stortinget vurdere elbilfordelene. Elbilister kan miste retten til gratis parkering, gratis bom og kjøring i kollektivfelt.

Høyere bomsatser

Det har vært en nedgang biltrafikken i Bergen hver måned i hele år kontra samme måneder i fjor. Tall fra BT Signaal viser at bomstasjonene hadde litt under fire millioner passeringer i juni 2016, mot 4,3 millioner i juni 2015.

Statistikk fra Fjellinjen i Oslo viser at biltrafikken til og med juli har vært stabil siste år. I juli var det åtte millioner passeringer i de 29 bomstasjonene – en ørliten nedgang fra fjoråret.

Avdelingsdirektør Solvi tror hovedstaden har lyktes med å erstatte vanlige biler med elbiler fordi de har høye bomsatser:

– Satsene er betydelig høyere enn Trondheim, og virker svært avskrekkende.

Det koster ni kroner i de fleste bommene i Trondheim, og fra 29,70 til 33 kroner i Oslo.

Solvi trekker også frem t-banenettet i Oslo som er utbedret.

Av totalbeløpet som Trondheim vil få gjennom bymiljøavtalen, skal 1,4 milliarder brukes på et superbusstilbud, nettopp for å styrke kollektivtilbudet.