NRK Meny
Normal

– Fare for at han skal skade flere

Steinkjermannen ble frikjent for å ha skadet en kvinne i underlivet med kniv. Men aktor anket avgjørelsen, og i dag må tiltalte møte i Frostating lagmannsrett.

Beslaglagte tapetkniver

Fire tapetkniver ble funnet i lommer på bukser på soverommet til tiltalte, fire kniver ble funnet på badet.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Med to mot en stemme, ble 51-åringen i tingretten frikjent for å ha skadet en kvinne i underlivet. I dag starter ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Da kommer tiltalte rett fra soning for lignende forhold i den såkalte Østersundsaken, hvor hans kjæreste ble funnet død i en campinghytte med skader i underlivet.

Kan skadene skyldes fall?

Rettssak underlivsskader

Spørsmålet er om denne sengekula på 6,8 cm i diameter kunne forårsaket kvinnens skader.

Foto: Politiet

Våren 2011 måtte en 44 år gammel Steinkjerkvinne hasteopereres for omfattende skader i underlivet.

Selv sa hun det skyldes to fall, på en sengestolpe og på badet, hjemme hos tiltalte. De medisinsk sakkyndige mente det kunne være mulig, og to av tre dommere i Inntrøndelag tingrett frifant altså 51-åringen i fjor høst.

Siden det ikke ble tatt bilder av skadene kvinnen hadde da hun ble innlagt, har de rettsmedisinsk sakkyndige kun måttet forholde seg til beskrivelser fra journaler og samtaler med legene som behandlet kvinnen.

I legeerklæringen fra Sykehuset Levanger blir det forklart at kvinnen må være utsatt for skarp vold med kniv i underlivet.

Professor Kari Ormstad ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo skriver i sin utredning til retten at man ikke med hundre prosent sikkerhet kan utelukke at skaden har skjedd på grunn av fall.

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

– Dette er den tredje saken som er til behandling, sa aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne, da han anket frifinnelsen.

Schjetne representerte også påtalemakten i en liknende sak for ti år siden. Da tilsto Steinkjermannen liknende ugjerninger mot sin daværende kone. Etter dette fulgte også Østersundsaken.

De rettspsykiatrisk sakkyndige uttalte i Inntrøndelag tingrett at tiltalte har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, som gjør at han mangler medfølelse og evne til innlevelse.

– Han kjenner til rapporten, og er selvfølgelig uenig i konklusjonen, sa tiltaltes forsvarer, Sissel Katralen, i fjor høst.

– Var så ruset at hun ikke husker

Aktor mener tiltalte bør dømmes til forvaring.

– Vi har to tidligere domfellelser, og det er en nærliggende gjentakelsesfare for liknende forhold, sa statsadvokat Per Morten Schjetne.

Utfordringa for aktoratet blir at den fornærmede 44 år gamle kvinnen sier hun ikke husker mye på grunn av rus. I tingretten sa hun at hun var sikker på at det ikke er tiltalte som har skadet henne.

Men i lagmannsretten i dag sa fornærmede imidlertid at hun husket så lite fra dagene hos tiltalte, at hun ikke kan si at han ikke har skadet henne med noe skarpt, etter at hun falt på sengestolpen.

Det er også aktoratets mening at kuttet er påført etter fallet i senga.

I juni 2011 kom det fram at kvinnen hadde betrodd seg til ei venninne og fortalt at det var steinkjermannen som hadde skadet henne. Dette skal venninnen ha bekreftet i politiavhør.

Tiltalte undersøkte underlivet

I Frostating lagmannsrett i dag forklarte kvinnen at hun ramlet over en kule på sengestolpen, at det kom litt blod fra underlivet, men at hun ikke kjente særlig smerte til å begynne med.

Hun fortsatte å drikke utover kvelden til hun "sluknet på sofaen" hos tiltalte, som hun uttrykte det i retten. De neste dagene husker hun lite av, fordi hun var sterkt beruset. Både hun og tiltalte bekrefter at han undersøkte underlivet hennes, uten å skade henne. Da hun senere oppsøkte lege, ble det konstatert kutt på minst sju centimeter.

– Hvordan synes du skadene dine rimer med at du bare falt over en sengestolpe? spurte aktor.

– Det vil jeg helst ikke tenke på, svarte fornærmede.

Måneden etter måtte hun gjennomgå en større operasjon i underlivet ved St. Olavs Hospital, etter et nytt fall på badet hjemme hos tiltalte.

Hovretten i Sundsvall

Her er steinkjermannen på vei inn til ankesaken i Østersund. Flere etterlatte etter Aud Jorunn Rønning, tiltaltes avdøde kjæreste, følger også dagens rettssak i lagmannsretten.

Foto: Marcus Frånberg / Sveriges Radio

Video fra Trøndelag

Som på Armfeldts tid: I tidsriktige vadmelsuniformer gikk Holtaalske Skieløber Compagnie de to milene over Bukkhammaren, - på treski og med en stav.
Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.