Kurser innbyggerne i farlig jobb

Det arrangeres skogryddekurs for privatpersoner i Namsskogan etter at ekstremværet tok med seg store deler av skogen.

Hilde

TRYGG SKOGRYDDING. Montører fra NTE rydder vindfall i Sør-Beitstad i Steinkjer denne uka.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Stian Brekkvassmo

Vi ønsker å være en god bidragsyter til å fokusere på våre innbyggeres sikkerhet, sier ordfører i Namsskogan kommune, Stian Brekkvassmo.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Namsskogan, Lierne og Røyrvik ble hardt rammet av stormen sist helg. Flere tusen har vært uten strøm i flere dager på grunn av skog som har ødelagt strømnettet.

Ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo, deltar personlig på oppryddingsarbeidet i skogen.

– Vi ønsker å være en god bidragsyter til å fokusere på sikkerheten til våre innbyggere. Da slipper vi skader i framtida, sier han.

Kan være farlig

Folk bes være forsiktige med å rydde på egen hånd. Å rydde i stormnedfall er vanskelig arbeid.

– Vi ser det fra erfaring fra andre katastrofer at når du skal begynne å rydde her, så er det ofte livsfarlig å gå inn. Av erfaring har det skjedd store personsskader med alvorlig utfall, forklarer Brekkvassmo.


Skogbruksleder Per Indstøy i Allskog, sier også at oppryddingsarbeidet kan være farlig.

– Folk bør helst holde seg unna. Det ligger ofte mange trær på kryss og tvers. Kommer det vind fra ny retning kan trær som står på skrå velte, forklarer Indstøy.

Ingen skader


Til tross for faren for å komme til skade, er ingen ulykker rapportert i skogen etter ekstremværet nylig.


– Det finnes mange dyktige folk som har erfaring, sier ordføreren.

Ordføreren ønsker personlig å bidra på kurset. Det er vår plikt å prøve å tilrettelegge for en best mulig sikkerhet, forteller ordfører Brekkvassmo.

Verste stormen på 21 år


Stormen Hilde er verste stormen som har ramma Namdalen siden nyttårsstormen "Dagmar" i 1992. Foreløpig vet man ikke hvor mye skog som er ødelagt.


– Vi har ikke fått den fulle oversikten ennå, det har heller ikke skogeierne, sier Brekkvassmo.


Ordføreren har også følgende å si til innbyggerne i Namsskogan.


– Det er heftig noen plasser. Langs strømlinja vil jeg anbefale alle om å ikke gjøre noen jobb, det kan være livsfarlig. Det har NTE advart mot, forklarer han.

Hogstmaskin Namsskogan familiepark

BLÅST BORT. Deler av skogen i Namsskogan ble borte etter stormen Hildes herjinger sist helg. Nå kurses folk i å rydde i eget nærmiljø.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

NRK Trøndelag akkurat nå