Adressa-ja til fusjon

Styret i Adresseavisen går inn for Media Norge.

Styret i Adresseavisen mener at avisen skal slutte seg til den intensjonsavtalen som er inngått.

Vedtaket kommer etter at Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har bestemt å gå videre i fusjonsprosessen.

- Risikabelt å stå utenfor

-Styret har konkludert med at det vil bli store økonomiske utfordringer innenfor utvikling av digitale tjenester og nasjonalt annonsesalg dersom Adresseavisen ikke går inn som en aktiv partner i Media Norge, heter det i en pressemelding som ble sendt ut etter møtet mandag ettermiddag.

Dersom avisen blir med i Media Norge skal det opprettes en stiftelse for å ivareta Adresseavisens uavhengighet og redaksjonelle plattform.

- Adresseavisen vil fortsatt ha som mål å være det dominerende nyhetsmediet og annonseorganet i Midt-Norge, heter det i pressemeldingen.

Misliker vedtaket

Vedtaket ble fattet med fem mot en stemme, det var de ansattes representant som stemte i mot.

- Vi er ikke glad for dette vedtaket, vi ønsker at Adresseavisen skal forsette som en selvstendig bedrift, sier klubbleder Arne Sellæg til NRK Trøndelag.

Han anser ikke slaget som tapt.

- Det kommer flere runder etter dette, vi vet at tunge aksjonærer er i mot en fusjon og har fortsatt tro på at vårt syn vinner fram, sier Arne Sælleg.

Den nye storeieren Terje Roll Danielsen avstod fra å stemme. Ifølge en protokolltilførsel støtter han ikke forslaget til fusjon, men motsetter seg ikke at man forhandler videre.

Mulig generalforsamling

I midten av november blir det bestemt om saken skal fremmes for en ekstraordinær generalforsamling. 

- Det vil avhenge av resultatet av forhandlingene om fusjonsavtalen og om nødvendig eiermessig forankring, heter det i pressemeldingen fra Adresseavisen.