– Viktig å vise hvor farlig doping er

Statsadvokat Unni Sandøy er spent foran domsavsigelsen i norgeshistoriens største dopingsak i Trondheim i formiddag.

Statsadvokat Unni Sandøy

Dom i dopingsaken avsies i Sør-Trøndelag tingrett klokken 12 tirsdag formiddag.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Sju menn har i vinter stått tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett for produksjon og salg av enorme mengder anabole steroider. Dopingmidlene skal de har solgt til tusenvis av kunder over hele landet gjennom dopingnettstedet Anabolic Forum. Den 11 uker lange rettssaken ble avsluttet i mars og statsadvokaten la ned påstand om svært strenge fengselsstraffer og skyhøye inndragingskrav for de tiltalte.

Dopingmidler

Politiet beslagla store mengder med både flytende dopingmidler og dopingtabletter.

Foto: Politiet.
Beslaglagt postpakke med dopingmidler

Dopingnettverket brukte postpakker både til å frakte dopingmidlene og til å sende store kontantsummer i oppgjør.

Foto: Politiet

I formiddag klokka 12 starter tingrettsdommer Rune Lium opplesingen av den svært lange og innholdsrike dommen mot de sju mennene.

– Vi ser med spenning frem mot avgjørelsen. Nå har vi gått og ventet på dommen siden slutten av mars. Vi håper på en klar og tydelig dom, både på skyldspørsmålet, men ikke minst på straffenivået og inndragingskravene, sier statsadvokat Unni Sandøy.

– Doping er et samfunnsproblem

Sandøy mener det åpenbart blir en viktig dom som avsies i dag. Den hittil strengeste straffen i Norge for alvorlig dopingforbrytelse er tre og et halvt års fengsel. I dopingsaken i Trondheim krevde statsadvokaten fengsel i opptil sju år og åtte måneder for de mest sentrale i saken.

– Vi mener at denne saken er viktig nettopp på grunn av størrelsen og omfanget. Det er viktig å statuere hvor farlig doping er i det norske samfunnet. Jeg har en klar oppfatning om at dommen vil få betydning fremover når det kommer til domstolenes håndtering av dopingsaker.

– Doping er et samfunnsproblem. Ikke like alvorlig som narkotika, men på en lignende måte. Jeg forventer derfor at doping vil bli sett på like alvorlig fremover.

– Straffene må ned

Også de tiltalte og deres forsvarere er svært spente på tingrettens dom. Advokat Jon Reidar Aae forsvarer en av de sentrale mennene i saken, en 44 år gammel mann som går under kallenavnet "Trykker'n". 44-åringen tilsto i retten at han trykket 3,3 millioner dopingtabletter som skal ha blitt videresolgt av de andre involverte i det påståtte dopingnettverket.

Advokat Jon Reidar Aae

Advokat Jon Reidar Aae forsvarer en av de sentrale tiltalte i saken.

Foto: Joar Elgåen
Dopingfabrikk i garasjebod i Trondheim

Produksjonen av dopingtabletter skjedde blant annet i denne garasjeboden hjemme hos en 44-åring med kallenavnet 'Trykkern'n'.

Foto: Politiet

– Min klient har en forventning om at tingretten ikke legger seg på det straffenivået som påtalemyndigheten har foreslått. Aktor ba om fem år og åtte måneders fengsel for ham, men vi mener at ca. tre års fengsel vil være en riktigere straff, sier Aae.

Han har i likhet med de andre forsvarerne i saken kjempet hardt imot at de tiltalte skal dømmes for å ha vært en organisert kriminell gruppe etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven.

– Spørsmålet om mafiaparagrafen er det mest spennende i denne dommen. Det er nødt til å få betydning for straffeutmålingen. Hvis tingretten avviser at de har vært en organisert kriminell gruppe, så er maksstraffen seks års fengsel. Deretter må man bevege seg nedover der fra med strafferabatt. Det er sjeldent at noen får maksimum, det vet vi jo, sier Aae.

Hestehandel om inndraging

Et annet spenningsmoment er hvor store inndragingsbeløp de tiltalte blir idømt. Påtalemyndigheten har krevd at de skal betale tilbake til staten den antatte fortjenesten av årelangt dopingsalg. For tre av de tiltalte dreier det seg om 4,7 millioner, 5,6 millioner og 6,8 millioner kroner.

– Vi har jo hestehandla litt med påtalemyndigheten om akkurat det der. Vi har forsøkt å få litt reduksjon, sier advokat Jon Reidar Aae.

Opprinnelig krevde påtalemyndigheten 1,2 millioner i tilbakebetaling fra Aaes klient ""Trykker'n"", men reduserte dette til 900.000 undervegs i rettssaken.

– Veldig mye av de inntektene han fikk stod svart på hvitt i saken. Han har ikke hatt noen proveny av dopingsalget, men har bare vært en håndverker. Han jobbet på gulvet, som jeg sa i prosedyren min. Han har gjort et stykke arbeid og fått betalt for det, sier Aae.

Ny rettssak i oktober

Det anses som sikkert at dopingsaken blir anket videre i rettssystemet uansett utfall i dag. Frostating lagmannsrett har derfor allerede satt av åtte uker til ankebehandlingen fra 13. oktober.

– Blir det for streng straff anker min klient, og blir det for mild straff anker antakelig påtalemyndigheten. De mener jo tydelig alvor her, så det er veldig sannsynlig at det blir en ny behandling av saken i lagmannsretten, sier Aae.

– Det vi håper er at tingretten har gjort en grundig vurdering av hva som er riktig straffenivå, slik at det både for påtalemyndigheten og de tiltalte er mulig å gjøre en vurdering av eventuell anke, sier statsadvokat Unni Sandøy.

Dopingmidler

Dopingmidler som politiet beslagla under etterforskningen av den store dopingsaken.

Foto: Politiet