NRK Meny
Normal

– Tok mer hensyn til flomfare før

Moderne bebyggelse rammes ofte hardest av flom. Det tyder på at man tok mer hensyn til flomfare når man bygget hus før, enn det man gjorde i tiårene etter krigen.

Flom Ålen sentrum

Ålen sentrum ble rammet av storflom denne uka. Moderne bebyggelse er ofte mer utsatt for flom enn hus som ble bygget tidligere.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Et ekstremt regnfall førte denne uka til at elva Gaula la Ålen sentrum i Sør-Trøndelag i ruiner. Også resten av Holtålen kommune, og flere andre områder, ble hardt rammet av flommen.

I mange flommer er det stort sett moderne bebyggelse som blir ødelagt av de store vannmassene.

Tok hensyn til flomfaren

Svein Horn Buaas

Beredskapsrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Svein Horn Buaas.

Foto: Fylkesmannen

– Ved flom blir ofte gamle gårder liggende trygt og godt. Det virker som de tok hensyn til flomfaren i gamle dager. Men de siste tiårene er det i større grad blitt bygd på utsatte områder, sier beredskapsrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Svein Horn Buaas, til NRK.no.

Dette er et fenomen også Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har merket seg etter flommer flere steder i landet.

– Det kan virke som om man tenkte seg mer om og la mer vekt på fagvurderinger. En årsak er kanskje at det var mindre forsikringsordninger før, sier sjefingeniør i NVE, Mads Johnsen, til NRK.no.

Skal se om det er mulig å hindre flom

NVE er på plass i Ålen sentrum for å få oversikt over flommen. Det finnes ikke flomsonekart over området, men nå er de i gang med å gjøre målinger av blant annet flomhøydene for å lage en flomvurdering.

– Vi vil se om det er mulig å gjøre noe for å hindre en så voldsom flom i framtiden. Det skaper utrygghet når noe slikt skjer. Vi vil se om det kan ha en hensikt å senke elva noen steder eller fjerne bruer som er i veien for vannet ved en flom.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Helikopter evakuerer - flom i Ålen

Folk ble reddet ut av husene sine i Ålen ved hjelp av helikopter under flommen.

Foto: Per Magne Moan, Nea radio

Økt risiko for flom

For kommunene vil være mer utsatt for flom fremover. Det viser en risiko- og sårbarhetsanalyse i regi av fylkesmennene i Trøndelag og Trøndelagsrådet.

– Klimaendringene de siste årene vil føre til mer regn, og hyppigere tilfeller av intenst regn, forklarer Horn Buaas.

Dette har trolig bidratt til å øke bevisstheten om flomfare de siste årene. Nå er det også lovpålagt å gjøre en vurdering av risikoen for flom før nye bygg blir oppført.

– Den beste forebyggingen er å bygge slik at hus ikke blir utsatt for dette. Det har blitt mer fokus og kommunene tar mer hensyn.

Så sent som i juli sendte miljøvernministeren ut en påminnelse til kommunene om ansvaret de har for at hensynet til flom og ras blir godt nok ivaretatt i planlegging av ny utbygging.

(artikkelen fortsetter under bildet)

– Vanskelig å verne seg mot storflom

Ålen - dagen derpå

Ålen i Holtålen kommune fikk store ødeleggelser i flommen.

Foto: Tone Iversen / NRK

Men fortsatt er mange bygg som har sett dagens lys de siste tiårene svært utsatt for flom. I Gaula er det brukt flere titalls millioner kroner på å sikre elva siden forrige storflom i 1940.

Blant annet er elvebreddene bygd opp for å hindre at elva flommer over, elva er også sikret mot erosjon ved steinsatte kanter flere steder. Men Mads Johnsen i NVE tror ikke mer flomvern ville hindret raseringen av Ålen sentrum.

– Det er vanskelig å verne seg mot en tusenårssituasjon, men vi er i gang med å se om det er mulig å gjøre noe.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.