Hopp til innhold

Flere i streik ved St.Olavs

Sykehusstreiken trappes opp i dag. 41 nye er tatt ut ved St.Olavs hospital.

St.Olavs hospital

Tirsdag ble blant annet ambulansesjåfører, kokker, helsesekretærer og radiografer tatt ut i streik ved St.Olav i Trondheim.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Tirsdag tok Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ut ytterligere ambulansearbeidere og andre sykehusansatte i streik.

– De kommer med friskt mot. Det er faktisk folk som sitter å venter på å bli tatt ut i streik, sier streikeleder Anne Halsen.

Grei kontroll

Til sammen 540 YS-medlemmer streiker nå ved norske sykehus.

– Pasientservicen er rimelig bra opprettholdt, men det er noen ledige timer på poliklinikken som bekymrer oss. Det er tid der som burde vært utnyttet til pasientenes beste, sier Gudmund Marhaug, fagdirektør ved St.Olavs Hospital.

14 dager i streik

Konflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen YS og arbeidsgiverforeningen Spekter har vært helt fastlåst siden partene gikk fra hverandre for to uker siden.

– Vi ønsker lik lønn for likt arbeid, sier Halsen.

Tirsdag ble ytterligere 191 medlemmer ved sykehusene i Oslo, Trondheim, Førde, Bergen, Tromsø, Harstad og Bodø tatt ut.


Spekter mener at YS' eneste valg er å godta de samme minstelønnssatsene som Unios og LOs medlemmer allerede har gjort, mens YS beskylder Spekter for streikebryteri og for å bevisst styre streiken mot tvungen lønnsnemnd.