NRK Meny
Normal

– Regjeringa får stryk i satsinga på rassikring

Den nasjonale rassikringspotten har i løpet av de to siste årene minket betraktelig. Fra i fjor til i år er den redusert med en kvart milliard kroner.

Raumoldelva bru etter raset

Trøndelagsfylkene rammes stadig av jord- og steinras som ødelegger veier og er til fare for folk som ferdes i trafikken.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Åshild Kjelsnes valdebatt 2015

Åshild Kjelsnes leder den nasjonale rassikringsgruppa i Norge. Hun mener regjeringas satsing på rassikring uteblir.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK
Ras stenger Tronvikvegen

Her stenger et steinras Tronvikvegen i Leksvik i Nord-Trøndelag.

Foto: Leksvik kommune
Jordras fylkesveg 720

Bildet viser et jordras på fylkesveg 720.

Foto: Terje Næss

– Rasproblematikken er så stor og kompleks, og det er derfor det finnes en nasjonal rassikringspott. Dette er et ansvar som alene er for stort for hvert enkelt fylke. Denne posten har økt hvert år i en tiårsperiode, men de to siste årene har denne summen blitt mindre. Fra i fjor til i år så minker den med en kvart milliard kroner, sier Åshild Kjelsnes, som er leder i den nasjonale rassikringsgruppa til NRK.

Hun er svært skuffet over neste års statsbudsjett.

Skjønner ikke skuffelsen

Onsdag kveld møttes Sivert Bjørnstad (Frp) og Tore O. Sandvik (Ap) i debatt om samferdsel og budsjett i Midtnytt.

Bjørnstad skjønner ikke at folk er skuffet over satsinga på samferdsel.

– Det er 400 millioner kroner til vegutbygging i Sør-Trøndelag. Det er også penger til rassikring. Vi gir 52 millioner kroner til fylkeskommunen til fornyelse og vedlikehold av fylkesveger, og i Stoltenbergs siste budsjett var summen på 21 millioner, mens vi bevilger 52, sier Fremskrittpartiets Sivert Bjørnstad, som er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag.

– Trøndelag er taperen

Han får kraftig motstand fra fylkesordføreren i Sør-Trøndelag.

– Mye av disse pengene må gå til tilbakebetalinger som fylkeskommunen allerede har lagt ut for, så dette er ikke friske midler. Med de forventningene som er bygd opp, spesielt av Høyre i denne valgkampen, så er det skuffende at regjeringa ikke følger opp samferdselsbiten, sier Tore O. Sandvik.

Han påpeker likevel at det er Trøndelag som har kommet dårlig ut, og ikke nødvendigvis resten av landet.

– Generelt er det god satsing på samferdsel i budsjettet, men for Trøndelag er dette skuffende. Det er ikke hit de store beløpene kommer, sier fylkesordføreren.

Tror dette gjelder flere fylker

Kjelsnes i den nasjonale rassikringsgruppa, tror også andre fylker vil merke nedgangen i midler til rassikring.

– Det er grunn til å tro, i og med at denne posten generelt går ned, at dette vil ramme flere fylker i landet. Det at man øker de såkalte frie midlene til fylkeskommunene innen samferdsel, ja det skulle bare mangle. For vi vet at blant annet i Sør-Trøndelag, så har de skjøvet penger inn i prosjekt som de nå trenger å tilbakebetale, sier hun til NRK.

Kjelsnes gir regjeringa stryk i satsing på rassikring.

– Det finnes en rekke andre problemstillinger som skal dekkes av fylkeskommunene med de midlene de har fått. I tillegg blir midlene mindre, og da kan man ikke kalle det ei satsing på rassikring, sier hun.

Tore O. Sandvik (AP) og Sivert Bjørnstad (FrP) stilte til debatt om statsbudsjett i Midtnytt 7. okt.

Sivert Bjørnstad (Frp) og Tore O. Sandvik (Ap) i debatt om samferdsel og budsjett i Midtnytt onsdag kveld.