20 km midtdeler ga milliongevinst

Midtdelerne på E6 mellom Levanger og Skatval i Nord-Trøndelag har reddet mange menneskeliv og spart samfunnet for 120 millioner kroner.

Midtdeler på E6 i Steinkjer

– Midtdelere er en fantastisk god investering, sier senioringeniør i Statens vegvesen, Tommy Bones.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

De var omstridt før de ble bygd, men nå viser ferske tall at midtrekkverk på veiene har en enorm effekt på trafikksikkerheten.

På få år har midtdelerne reddet mange menneskeliv.

– Vi har spart mange for alvorlige skader, savn, sorg og lidelse, forteller senioringeniør i Statens vegvesen, Tommy Bones.

Tommy Bones, senioringeniør i Statens vegvesen.

Senioringeniør i Statens vegvesen, Tommy Bones.

Foto: Frank Almås / NRK

– En fantastisk investering

For få år siden startet byggingen av 20 kilometer med midtrekkverk på E6 mellom Levanger og Skatval i Nord-Trøndelag. Siden den gang har tallet drepte og skadde gått så kraftig ned at samfunnet har spart 320 millioner kroner i ulykkeskostnader.

Siden den første midtdeleren var et faktum på Ronglan i Nord-Trøndelag for få år siden, har tallet på drepte og skadde gått så kraftig ned at det utgjør 320 millioner kroner i sparte utgifter.

Det betyr at de 200 millionene det har kostet å bygge midtdelerne er nedbetalt, og vel så det.

– På seks år har vi spart 120 millioner kroner, og det kommer vi til å fortsette med i alle år. Dette vil virke hver eneste time, hver eneste dag. Det er en fantastisk god investering, sier Bones.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Midtdeler på E6 i Steinkjer

Midtdelere skiller nordgående og sørgående trafikk på E6 ved Steinkjer.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Ingen drepte er målet

På E6 mellom Levanger og Skatval er målet om ingen drepte fortsatt ikke nådd.

Strekningen har blitt definert som en såkalt nullvisjonsvei. Dette innebærer at trafikksystemet skal ha innebygd beskyttelse som kompenserer for eller forhindrer at menneskelige feil utvikler seg til at man omkommer i trafikken.

Ni personer ble drept på nullvisjonsveien de siste årene før den første midtdeleren i 2007. Det har vært dødsulykker senere også, men ingen der det er midtrekkverk. Ingen er heller blitt alvorlig skadet, så midtrekkverket har sørget for færre drepte.

– Det er som forventet og det er veldig gledelig. Effektmålingene vi gjorde i forkant slo til, sier Bones.

Naturen er en hindring

Nullvisjonsvegen er 47 km lang, men fortsatt har under halvparten av den midtrekkverk, så jobben er ikke over ennå.

Selv om ulykkene er halvert, er nesten ett hundre mennesker mer eller mindre ødelagt i trafikken på den korte nullvisjonsstrekningen, også i den nye tidsregningen med midtdeler.

Seks av dem ble drept. Og det kommer til å bli flere før hele strekningen har fått midtdeler.

På Langstein nord for Stjørdal hindrer jernbanen og naturen utbygging av midtdeler.

– De vanskeligste strekningene står igjen. Vi har hav og sjø som er vanskelig å gjøre noe med, og jernbanen må flyttes før vi kan gjøre sikringstiltak på E6 forbi Langstein.

Ifølge Bones er dette en veldig farlig strekning og han er overbevist om at vi vil få flere alvorlige ulykker her.

– Vi vet ikke når, men det vil skje. Det er smalt, uforutsigbart og stor trafikk, så den strekningen bekymrer oss. Utbygging her krever et samarbeid med jernbaneverket og medhold fra Stortinget. Ting tar tid.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

TV-nyheter med Elisabeth Strand Mølster

TV-nyheter med Elisabeth Strand Mølster