– Godt å komme i gang etter nedleggelsen

På få år er fem store treforedlingsfabrikker lagt ned i Norge. Men ved treforedlingsfabrikken i Follafoss er det ny oppstart i dag, ett år etter nedleggelsen.

Fabrikksjef Per Kosberg fra høyre og Kristian Jenssen på nye MM FollaCell.

Maskinene har stått siden treforedlingsfabrikken ble lagt ned i oktober i fjor. Mandag er maskinene i gang igjen.

Foto: Espen Nilsen Holtan

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Gudbrand Kvaal, mener det er gledelig at østerrikere har tro på norsk treforedling og starter opp på nytt i Follafoss mandag.

I dag har Kvaal vært i møter med fagforeningene etter stansen ved treforedlingsfabrikken Södra Cell Tofte i forrige uke.

– Staten bør gå inn med kapital og bli direkte eier i norsk treforedlingsindustri , sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Gudbrand Kvaal, til NRK.

Ny østerriksk eier

I dag startet maskinene på nytt på treforedlingsfabrikken i Follafoss, som nå skal hete MM FollaCell. Den første pakken med tremasse ble ferdig nøyaktig klokka 11.26 mandag.

Konsernsjef Wilhelm Hörmannseder Mayer-Melnhof Karton

Konsernsjef Wilhelm Hörmannseder ved Mayer-Melnhof Karton.

Foto: Espen Nilsen Holtan

I sommer ble kontrakten underskrevet, og Södra Cell solgte fabrikken til storkonsernet Mayer-Melnhof Karton fra Østerrike.

– Jeg er på det første skiftet. Det er godt å komme igang igjen. Dette skal gå bra, vi har en solid eier i ryggen nå, sier ansatt Kenneth Bjørk i FollaCell.

Han er en av 45 ansatte i den nye treforedlingsfabrikken i Follafoss i Nord-Trøndelag.

Konsernsjef Wilhelm Hörnmannseder i Mayer-Melnhof Karton har også tror på at de skal få det til.

Ansatte komme rigang igjen MM FollaCell.

45 er ansatt ved den nye fabrikken, MM FollaCell.

Foto: Espen Nilsen Holtan

– Vi skal bruke den oppmerksomheten som er nødvendig på fabrikken i Follafoss. Det vil nok ta noen måneder før vi tjener penger, men vi skal klare det, sier konsernsjefen til NRK.

Mayer-Melnhof Karton har 9000 ansatte i 17 land, og trenger tremassen fra Follafoss til å lage kartong.

Seks fabrikker lagt ned

På få år er en rekke store treforedlingsfabrikker lagt ned i Norge. Dette er fabrikker som Sødra Cell på Tofte og på Follafoss, Peterson i Moss, Norske Skog Follum og Norske Skog Union. Drifta på papirfabrikkene Hellefoss og Vafoss ble stanset, men her har de lyktes med å starte på nytt. En annen treforedlingsbedrift som ble lagt ned i høst er Nordic Paper på Greåker.

Hundrevis av ansatte har mistet jobben, etter at treforedlingsfabrikker er lagt ned i Norge.

Bare på Södra Cell Tofte mistet 295 ansatte jobben da Södra Cell Tofte stengte dørene i forrige uke.

– Staten bør gå inn som eier

– Situasjonen er dramatisk for skogbruket, og vi ser at stadig mer av treforedlingsindustrien blir borte, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Gudbrand Kvaal.

Etter dagens møte med fagforeningene ved nedlagte Södra Cell Tofte etterlyser Kvaal eiere som vil gå inn i norsk treforedlingsindustri. Både norske og utenlandske eiere.

- Treforedlingsindustrien trenger ny kapital som kan få opp denne industrien igjen. Det trengs nye eiere som vet hva de vil og som er villig til å satse på dette, sier Kvaal.

Han mener at staten bør gå inn som direkte eier i norsk treforedlingsindustri, slik staten har gjort i Norsk Hydro og i havbruksselskapet Cermaq.

– Skogen er et unikt råstoff, og aktivt skogbruk er det beste og billigste tiltaket i forhold til klimautfordringene, sier Gudbrand Kvaal i Norges Skogeierforbund til NRK.

Södra Cell på Tofte

Sødra Cell Tofte stengte dørene i forrige uke. Nå vil Norges Skogeierforbund at staten skal gå direkte inn som eier i norsk treforedlingsindustri.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK