– Feilmedisinering er et samfunnsproblem

Siden 2010 er det rapportert om 42 døde eller betydelig skadde etter feilmedisinering på norske sykehus. Tall fra kommunehelsetjenesten er ikke med i statistikken.

Gammel kvinne med en pilleeske

Mange av dagens legemidler er potente, farlige og kompliserte, og pasientene går på stadig flere medisiner, ifølge en fagsjef i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Legemiddelrelaterte skader er blant de hyppigste skadetyper i norske sykehus. Fra 2010 ble det innført varslingsplikt for de alvorligste hendelsene i spesialisthelsetjenesten. I Spesialisthelsetjenesteloven § 3.3 heter det at meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

I 2015 fikk Helsetilsynet totalt 501 varsler om hendelser etter § 3.3. Fem av disse er i kategorien «Bruk av legemidler».

– Dette er et alvorlig helseproblem og faktisk også et samfunnsproblem. Vi har mye å gjøre på dette området, sier fylkeslege i Nord-Trøndelag Marit Kverkild til NRK.

LES: Judith (82) døde etter for stor morfindose

Vil forhindre feilmedisinering

Marit Kverkild

– Vi har mye å gå på når det gjelder kontroll, sier fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Kverkild.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

I forrige uke døde en eldre kvinne ved Snåsa sykehjem, etter det politiet mistenker er feilmedisinering. Ved sykehusene i Nord-Trøndelag ble i fjor 67 pasienter utsatt for feil medisinbruk.

I Trøndelag innfører nå flere sykehus nye tiltak for å forhindre at pasienter får feil medisiner. Sykehuset Levanger har som de første i landet flyttet farmasøytene fra avdeling til mottak. De skal sikre en korrekt legemiddelliste før pasienten sendes videre til avdeling.

– Vi finner dessverre ofte feil i medisinlistene, både de fra fastlege og kommunehelsetjenesten, sier farmasøyt Guri Høyem.

Fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Skogen, sier de etter ett år med «Farmasøyt i akuttmottak» har gått fra skepsis til suksess.

– Vi avdekker mangler tidligere i pasientforløpet og hindrer at feil fortsetter og at nye feil oppstår.

LES: Armbånd skal gi mindre feilmedisinering

Legemidler

Det avdekkes ofte feil i medisinlistene, både fra fastlege og kommunehelsetjenesten.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Underrapportering

Paul Skogen

Fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Skogen, vedgår at legemiddelhåndtering er komplisert.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Statens helsetilsyn opplyser til NRK at noen av sakene i kategorien død eller betydelig skade i forbindelse med legemidler kan være mindre alvorlige enn dette, men at det også kan forekomme underrapportering fra sykehusene.

En internrevisjonsrapport fra St. Olavs Hospital fra 2015 om legemiddelhåndtering i helseforetakene sier blant annet:

«Det er fokus på registrering av uønskede hendelser, men bl.a. på grunn av tidsnød unnlates det i noen tilfeller å melde hendelser. Det var ingen som var godt kjent med hvordan foretaket jobber for å lære av uønskede hendelser på tvers i foretaket.»

– Hva tenker du om at det ikke finnes en varselordning for kommunehelsetjenesten når det skjer alvorlige feil ved medisinbruk?

– Det jobbes med dette, og vi tror det kommer når kommunene blir større og greier å håndtere det. Det hilser vi velkomment, sier fylkeslege Kverkild.

LES: Risikoen for feilmedisinering større i ferietiden