Risiko for feilmedisinering er større i ferien

Fylkesmannen ber kommunene være ekstra påpasselig når vikarer skal gi helse- og omsorgstjenester.

Video Legemangel fører til feilmedisinering

Fylkeslegen har sendt ut et skriv til kommunene for å minne dem på ansvaret arbeidsgiver og det enkelte helsepersonellet har ved legemiddelhåndtering.

Foto: Nyhetsspiller

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i det siste behandlet flere tilsynssaker om alvorlig svikt i legemiddelhåndtering. Mulighetene for feil er mange. Man kan gi feil medisin, forbytte medisinen til pasienter, og gi for mye og for lite.

Cato Innerdal

Konstituert fylkeslege Cato Innerdal ber kommunene passe ekstra godt på kompetansen til de som skal dele ut medisiner i sommer.

Foto: Roar Strøm

I februar fikk en pasient i hjemmetjenesten i Kristiansund ti ganger så mye insulin som hun skulle ha, og konstituert fylkeslege Cato Innerdal har flere eksempler.

– Vi har hatt flere saker fra enkeltkommuner hvor det har vært svikt i utdeling av medisin hvor konsekvensene har vært at mange pasienter har blitt innlagt på sykehus og har måttet få behandling for konsekvensene som feilmedisinering har hatt for dem, sier han.

– Særlig viktig å passe på i ferier

Legemiddelhåndtering er en del av helse- og omsorgstjeneste som har en betydelig risiko og hvor svikt kan få fatale konsekvenser for pasienten.

– Når man er ny, vikar eller ikke er vant til disse arbeidsoppgavene er risikoen for feil større, og derfor ber vi kommunene ta en ekstra runde før ferietiden, sier Innerdal.

Han har derfor sendt ut et skriv til kommunene for å minne dem på ansvaret arbeidsgiver og det enkelte helsepersonellet har ved legemiddelhåndtering.

– Her er det mange fallgruver, derfor er det ekstra viktig at de som gjør dette behersker det og har kompetansen til å utføre jobben på en trygg og god måte, sier Innerdal.