Hopp til innhold

– Diagnosen forklarer ikke drapet

Aspergers syndrom kan ikke forklare drapet på 15 år gamle Oda Moe i Skaun i fjor, mener en ekspert som vitnet i dag.

Klubbhuset ved travbanen i Børsa

Her ble drapet på Oda Moe utført.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Det kom fram i Frostating lagmannsrett i dag. De behandler ankesaken fra 19-åringen som er dømt til 16 års fengsel for overlagt drap. Han har anket straffeutmålinga.

– For streng straff

Forsvareren til 19-åringen som drepte Oda Moe i Skaun i fjor mener dommen er for streng.

– Retten må ta mer hensyn til diagnosen Aspergers syndrom , alder og tiltaltes uforbeholdne tilståelse , sa forsvarer Torfinn Svanem.

Kan ikke begrunne drapet

Sjefpsykolog ved Brøset, Kåre Nonstad, forklarte seg i retten i dag. Han sa at diagnosen Aspergers syndrom ikke kan forklare drapet. Og at 19-åringen er høyt fungerende og i liten grad preges av syndromet.

– Det er ingenting i Aspergers syndrom som leder inn mot drapet, sa Nonstad.

Han pekte på at 19-åringen har hatt problemer med å slippe en ide han har fått, men at dette trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Nonstad vuderer tiltalte til å ha evnen til å tenke konsekvenser av sine handlinger, selv om det finnes eksempler som kan tyde på det motsatte.

Rettssakkyndige Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi ved NTNU, var også klar på at diagnosen ikke kunne forklare drapshandlingen.

– Vi har ingen forskningsbaserte holdepunkter for å si at det er noen sammenheng mellom Aspergers syndrom og kriminalitet eller vold, sa Rasmussen.

Svekker anken

Ekspertenes forklaring om at diagnosen ikke kan begrunne drapet, er viktig for å legge dette med Aspergers syndrom bort, mener aktor, Bjørn Kristian Soknes.

– Ikke minst fordi Nonstad sier at syndromet er til stede i liten grad. Det er jeg sikker på at retten har lagt merke til slik at Asbergers ikke får konsekvenser for straffeutmålinga, sa Soknes.

19-åringen har vært vurdert av vurdert av rettpsykiatere tidligere.

Frostating Lagmannsrett starter ankesak i skaundrapet

Frostating Lagmannsrett behandler ankesaken etter skaundrapet.

Foto: Elisabath Skarrud / NRK

– Riktig med 16 år

Aktor mener at 16 års straff er riktig. Utgangspunktet er 21 år, og han understreker at det er gitt strafferabatt allerede.

– At 19-åringen har tiltsått, er det tatt hensyn når han har fått 16 år, sier Soknes til NRK.

Forsvareren, Torfinn Svanem sa i retten at saken ikke ville blitt oppklart uten tiltåelsen, noe Soknes er uenig i.

– Det ville kanskje vært vanskelig å komme fram til planlegginga av drapet i forkant uten tiltaltes tilståelse, men det har vi tatt hensyn til, sier Soknes.

Tingretten var ikke i tvil

Den tiltalte 19-åringen tilstod drapet samme natta det skjedde. Men han anka straffeutmålinga. For ifølge ei spesialisterklæring kan tiltalte ha en mild form for Aspergers syndrom, med manglende innlevelse i andres følelser og reaksjoner.

Men Trondheim tingrett mente det er uklart om dette kunne forklare drapshandlinga.

– Heller ikke de sakkyndige har funnet holdepunkter for å kunne knytte et mulig Aspergers syndrom til drapshandlinga. At de sakkyndige på den annen side heller ikke kunne utelukke mulighetene, er etter rettens mening ikke tilstrekkelig til at de bør gis straffereduksjon i dette tilfellet, sa sorenskriver Knut Almaas i tingretten i januar i år.

Henrettelse

Tingretten mente at drapet var en henrettelse.

– Det er utvilsomt at drapet er begått som en for tiltalte, rasjonell handling, sa Almaas.

Ankesaken behandles av Frostating lagmannsrett i dag.