– Uhørt å tvinge Overhalla til sammenslåing

Venstre åpner for tvangssammenslåing av enkelte kommuner som Overhalla. Det mener Sp er uhørt.

Mulig storkommune

De seks kommunene undertegnet intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Men folket sa nei i Overhalla, Høylandet og Flatanger.

Denne uka sa 62 prosent i Overhalla nei til kommunesammenslåing med fem andre kommuner i Namdal.

Kommunalpolitisk talsperson for Venstre på Stortinget, Andre Skjelstad, mener kommunereformen må baseres på frivillighet. Likevel mener han at Stortinget må gripe inn overfor enkeltkommuner, som Overhalla, skriver Klassekampen.

– Dette er uhørt, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad til NRK.

Andre Nikolai Skjelstad

Kommunalpolitisk talsperson for Venstre, Andre Skjelstad, mener Stortinget bør kunne gripe inn overfor enkeltkommuner som for eksempel Overhalla om folket og kommunestyrene sier nei.

Foto: Venstre

Tvang

En spørreundersøkelse gjennomført av Sentio for avisa viser at 34,7 prosent mener regjering og Storting bør kunne overprøve resultatene fra folkeavstemningene. 54,7 prosent mener rådene i avstemningene bør følges uansett, mens 10 prosent har svart vet ikke.

Han mener Overhalla, som er nabokommune til Namsos, er et eksempel på dette selv om et flertall sa nei i folkeavstemninga.

– Det er ikke sikkert at resultatet blir stående. Stortinget bør mene noe om den kommunen, sier Skjelstad til avisa.

Sier nei til sammenslåing

Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum, var denne uka svært fornøyd over at valgdeltagelsen var på 56 prosent under folkeavstemninga. Han har selv rådet innbyggerne til å gå imot en kommunesammenslåing.

Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum.

Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum.

Uhørt mener Arnstad

Skjelstad mener kommunen ikke er robust nok til å stå alene. Han får støtte fra sin partileder, Trine Skei Grande. Overfor Klassekampen er hun åpen for at heimkommunen Overhalla kan slås sammen med nabokommunene, selv om innbyggerne har sagt nei.

Marit Arnstad

Stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Senterpartiet mener det er uhørt at Venstre truer enkeltkommuner med at det kan bli tvangssammenslåing.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Senterpartiet sier det er uhørt om Venstre vil overprøve lokaldemokratiet i Overhalla og andre kommuner.

– Overhalla hadde en god valgdeltagelse og det bør Venstre respektere. Jeg ser at Venstre i utgangspunktet ønsker frivillighet. At de da begynner å true enkelte kommuner med tvangssammenslåing synes jeg er en helt merkverdig form for opptreden, sier Marit Arnstad til NRK.

Taper på å stå alene

Dette er også en av kommunene i Norge som på sikt vil tape økonomisk om det ikke blir en kommunesammenslåing etter at regjeringa har lagt fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene. For Overhalla betyr det på lang sikt en årlig inntektssvikt på 3,2 millioner kroner i året, viser beregninger fra Kommunaldepartementet.

Forslaget behandles i Stortinget 15. juni.

Overhalla

62 prosent av innbyggerne i Overhalla sa nei til kommunesammenslåing med Namsos, Fosnes, Høylandet og Flatanger.

Foto: Eivind Aabakken/NRK