Hopp til innhold

Istidskjempe kom til syne

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han oppdaget et hvalbein som trolig er mellom 8000–13000 år gammelt i Agdenes i Sør-Trøndelag.

Hvalbein

Hvalbeinet, som mest sannsynlig er nakkevirvelen, er 60 x 100 cm og usedvanlig godt bevart etter flere tusen år i blåleira.

Foto: Knut Bløtekjær / NRK

– Jeg gikk turstien ved elva da jeg så at det var gått et lite ras, og at det var noe som glimtet til i blåleira.

Arnt Helge Volden

Arnt Helge Volden fant hvalbeinet i elvekanten som hadde rast ut.

Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Det forteller turgåer Arnt Helge Volden.

– Jeg var ikke i tvil da jeg fikk sett nærmere på gjenstanden, for det har blitt fortalt at det finnes hvalbein i området.

Vaskeredskap

Og dette blir bekrefta av Kristian Fremstad, som forteller at i slekta har det versert en historie om et hvalbein.

– Min tippoldemor, som også er Arnt Helges oldemor, brukte et ribbein av en hval da hun banket klærne etter å ha vasket dem i elva. Så dette er en hval som har gjort nytte for seg opp gjennom tida.

Men det var altså da blåleira raste ut i elva at dette store beinet, som mest sannsynlig er en nakkevirvel, kom til syne.

Kristian Fremstad

Kristian Framstad forteller at slekta har funnet hvalbein tidligere også.

Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Fremstad er opptatt av at hvalbeinet skal bli til nytte, også for kommende generasjoner.

– Vi regner jo med at beinet blir dokumentert og aldersbestemt, og at det vil gå inn i beinsamlinga til Vitenskapsmuseet. Men vi håper at vi senere kan stille det ut på skolen eller rådhuset når de er ferdige med det på NTNU.

Det var avisa Sør-Trøndelag som først skrev om beinet som ble funnet 30 meter over havet.

Fra siste istid

– Området i Agdenes hvor beinet ble funnet, har vært over havet i rundt 8000 år.

Jørgen Rosvold

Jørgen Rosvold fra NTNU Vitenskapsmuseet har aldri før sett et så godt bevart hvalbein.

Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Det sier Jørgen Rosvold, som er forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han tror hvalbeinet kommer fra siste istid.

– Ut fra høyde over havet og hvordan strandlinjene har endret seg er det minst 7000–8000 år gammelt. Men når vi ser hvordan beinet ligger i forhold til elveleiet og terrenget for øvrig, så kan beinet ha sklidd et stykke nedover. Da kan det ha kommet fra en større høyde, og være så gammelt som 12000–13000 år.

Godt bevart

Rosvold forteller at det har blitt gjort en del funn av hvalbein, men han har aldri sett et som er så godt bevart.

– Dette gir mulighet for en del studier videre. Vi kan for eksempel få DNA ut av dette beinet, som gjør at vi kan finne ut mer både om alder og om selve dyret.

Forskeren vet ennå ikke noe om hvilken type hval dette er, men det er nakkevirvelen som er funnet, og den er relativt stor.

– Det ser ut som det er en enkel sak å grave ut, siden mesteparten av beinet er kommet frem. Utfordringen er å finne ut om det kan ligge flere bein der, sier Rosvold