300 i fakkeltog i Holtålen

Bygdafolket markerte sin motstand mot å legge det distriktspsykiatriske senteret i Holtålen.

Fakkeltog Holtålen
Foto: Kjell Arne Sommervold

Søndag kveld gikk 300 mennesker i fakkeltog for å vise at de støtter opp om senteret.

St. Olavs Hospital vurderer nå å legge ned det distriktspsykiatriske senteret (DPS) og utredninga skal legges fram 14. desember.

Fakkeltog

Ansatte ved Haltdalen DPS serverte gløgg til dem som gikk i fakkeltog.

Foto: Kjell Arne Sommervold

Ordføreren i Holtålen, Jan Håvard Rafsethås, mener dette psykiatriske tilbudet er viktig for kommunen.

– Tilbudet er viktig, både for de 30 arbeidsplassene og for brukerne i kommunen, sier han.

– Det er viktig at folk i kommunen står sammen, og jeg har tro på at slike aksjoner som fakkeltoget kan nå fram. Vi har et sterkt håp om at styret i St. Olavs blir overbevist om at dette er ei avdeling de skal satse på, sier han.

Fakkeltog i Holtålen

Ordfører i Røros, Hans Vintervold, og ordfører i Holtålen, Jan Håvard Rafsethås, gikk i fakkeltoget

Foto: Kjell Arne Sommervold