Staten sponser småbakker i Granåsen

Kulturdepartementet har vedtatt å gi 1,5 millioner kroner i tilskudd til rekrutteringsbakker i Granåsen.

Snømangel i Granåsen

Byåsen idrettslag før 1m5 nillioner i støtte til å bygge små hoppbakker for alderbestemte klasser.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Bakkene i Trondheim er helårs hoppbakker med plastbelegg, primært brukt for rekruttering av barn og ungdom. Utbyggingen gjennomføres av Byåsen Idrettslag.

– Vi stiller oss positive til å bidra til å fullføre breddeanleggene i Granåsen, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Kulturministeren legger vekt på at barn og ungdom får flotte muligheter til lek, trening og konkurranser i godt tilrettelagte aktivitetsområder.

Samlokalisering med det nasjonale hoppanlegget i Granåsen gir også gode kombinasjonsløsninger. Dette har vært ett av kriteriene for tildeling av midlene.

Pressområder

Trondheim kommune er blant de kommunene som ble invitert til å søke om tilskudd fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program 2007-2010 for pressområder.

I tillegg er anlegget også gitt tilsagn om tilskudd på 950 000 kroner fra Anleggspolitisk program 2003-2006, moderne anlegg, som ett av seks anlegg foreslått av Norges Skiforbund i forbindelse med programsatsingsordningen.