19-åring varetektsfengslet for fire nye uker

Mannen som har innrømmet å ha startet brannen i Kieglekroa i Trondheim er varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Fengsligsmøte brann Trondheim

NY VARETEKTSFENGSLING: Mannen som har innrømmet å ha tent på Kieglekroa i Trondheim 5. desember i fjor må sitte i varetekt fram til saken kommer opp for retten i juni, opplyser politiadvokat Bente Lind.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Påtalemyndigheten fikk rettens medhold i at mannen fortsatt må sitte i varetekt.

Begrunnelsen er sakens alvorlighet. 19-åringen er siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen som har en strafferamme på mellom to og 21 års fengsel.

– Bestemmelsen i straffeprosessloven paragraf 172 brukes i de mest alvorlige forbrytelsene som har en strafferamme på 10 år eller mer. Saken er uendret, og det har heller ikke kommet fram opplysninger som tilsier at fengslingen har blitt uforholdsmessig belastende for siktede, sier politiadvokat Bente Lind til NRK.

Fengslingen gikk som kontorforretning i Sør-Trøndelag tingrett i dag, det vil si at siktede samtykket til videre fengsling uten at partene møttes i retten.

Ferdig etterforsket

Brannen som rammet Trondheims eldste pub på morgenkvisten 5. desember i fjor er nå ferdig etterforsket.

19-åringen ble sett ved åstedet, og delte også flere videoer av ildspåsettelsen via bildedelingstjenesten Snapchat.

Ingen ble skadd i brannen, men rundt 100 personer ble evakuert fra bygårdene i nærheten.

Brannen fra Kieglekroa

FRYKTET SPREDNING: Brannvesenet jobbet på spreng i flere timer før brannen i Trondheim sentrum var under kontroll.

Foto: HENRIK SUNDGAARD

Riksadvokaten tar ut tiltale

Både den brannsakkyndige- og rettspsykiatriske rapporten er nå er nå ferdig og saken er oversendt statsadvokaten i Trondheim. Det bekrefter statsadvokat Unni Sandøy.

Hun vil i løpet av de to neste ukene vurdere saken og komme med en innstilling overfor Riksadvokaten som har påtalekompetanse etter straffelovens paragraf 142, den såkalte mordbrannparagrafen.

En tiltale i saken mot 19-åringen er ventet i løpet av mai.