Hopp til innhold

13 kommuner går sammen i en region

I Namdalen samler nå de 13 kommunene seg i et felles regionråd. Det gjør de for å få mer å si i et samlet Trøndelag.

Arnhild Holstad

Namsos-ordfører Arnhild Holstad mener kommunene i Namdalen er flinke til å samarbeide.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Namdalskommunene ønsker å framstå som en enhet når trøndelagsfylkene slås sammen 1. januar 2018. Derfor ønsker kommunene å gå sammen i et felles regionråd.

– Det er viktig og tidsbesparende for regionen Trøndelag. Det blir krevende å reise nok rundt og besøke alle kommuner. Men hvis ei gruppe kommuner samler seg og selger interessene sine tydelig og direkte må det være bra, mener Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

36.000 innbyggere

Region Namdal omfatter Namsos, Namdalseid, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Grong, Høylandet, Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Leka, Vikna og Nærøy med rundt 36.000 innbyggere. I dag har disse kommunene to regionråd og en samkommune. Snart står de trolig tilbake med ett felles regionråd. De mener det er viktig å posisjonere seg i det nye Trøndelag.

– Vi ønsker å vokse og vi vil ha økt trivsel i Namdalen. Da må vi stå samlet opp mot et nytt fylke, mener Holstad.

I et samlet Trøndelag vil makta i enda større grad konsentreres rundt trondheimsregionen. Prosjektleder Ragnar Prestvik i region Namdal mener et samlet Namdalen er den eneste farbare veien for å bli hørt.

Tillitsforhold

Ragnar Prestvik

Ragnar Prestvik er prosjektleder i Region Namdal.

Foto: Espen Sandmo, NRK

– Vi har et godt tillitsforhold mellom kommunene i Namdalen, og vi finner sammen i veldig mange saker. Derfor kan vi også framstå med en stemme, sier Prestvik.

Ingen andre regioner i Trøndelag har så mange kommuner med i et formelt samarbeid, og det er viktig, mener Prestvik.

– Vi ser at det blir lagt merke til når 13 kommuner uttaler seg samlet, og når det står 13 underskrifter under et opprop eller brev. Kommunene er blitt mer rause gjennom samarbeidet, sier Ragnar Prestvik.

Tett samarbeid

Tilbake i Namsos sitter ordfører Arnhild Holstad og vurderer framtida til kommunene i regionen. Hun mener namdalingene har kommet langt på mange områder.

– Vi samarbeider tett rundt næringsutvikling, samferdsel, helse og utdanning. Og vi har stått samlet i saker som politireformen og eierskapet i Nord-Trøndelag E-verk. Da blir det lettere å nå fram i et samlet Trøndelag, mener ordføreren i Namsos.