100.000 negativer i fare for å ødelegges

Over halvparten av kulturskattene og et stort antall historiske negativer Stiklestad Nasjonale Kultursenter har ansvar for, er ikke godt nok lagret.

Levanger Fotomuseum

IKKE FORSVARLIG LAGRET: Disse negativene står i fare for å ødelegges. ansatte jobber for å sikre god lagring. Mange av negativene sendes snart til leide lokaler på Sverresborg Folkemuseum i Trondheim. Til sammen vil da 200.000 negativer ha blitt sendt dit fra Levanger Fotomuseum.

Foto: Rita Kleven

Levanger Fotomuseum har en halv million negativer av stor historisk verdi tatt av både profesjonelle fotografer og amatører.

Dette er en av fem avdelinger til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Historiske gjenstander av stor verdi for fremtida er ikke er tilfredsstillende lagret, viser en tilsynsrapport.

Ledelsen lover at de skal sikres bedre.

Noe må gjøres

Ansatte på Levanger Fotomuseum arbeider på spreng for å ta vare på tusenvis av bilder som ellers kan gå tapt.

– Vi har ikke kontroll på temperatur og luftfuktighet. Det er det som er det store problemet, forteller museumsfotograf Nils Torske ved Levanger Fotomuseum.

– Hva vil skje med bildene?

– Emulsjonen løsner. Da er i grunnen negativet ødelagt.

Han viser to klimarom med kjøleaggregat godt egnet for å lagre bilder. Det er slik de ønsker å ta vare på bildene. På andre rom lagres negativer på for fuktige og kjølige rom.

– Det er 30 langesker stappfulle av negativer. Det er kanskje 100.000 negativer som står igjen, forteller leder på Levanger Fotomuseum, Aud Åse Reitan.

Nils Torske, Levanger Fotomuseum

VIL BEVARE BILDER: Museumsfotograf Nils Torske viser fram negativ som er godt lagret på klimarom. Det er nødvendig for å ta vare på bilder i lang tid. Men Levanger Fotomuseum har ikke et sted å lagre tusenvis av andre negativer på en god måte.

Foto: Rita Kleven

Sendes til Trondheim

Hun mener det er viktig å gjøre noe nå.

– Vi må finne på noe. Det er ingenting som varer evig. Når det står tørt og kjølig varer bildene uendelig mye lengre, forteller Reitan.

Negativene sendes i løpet av de neste ukene til leide lokaler i Trondheim. Der skal de lagres forsvarlig.

En svært stor andel av dette er portretter tatt i studio i årene 1919 til 1965. Den kalles Wiseth–samlingen.

Fotomuseet arbeider kontinuerlig med rensing, ompakking, digitalisering og katalogisering av negativer. Men de mangler forsvarlig lagring til nye samlinger og bilder.

Lover bedre lagring

Ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter er de i ferd med å lage en plan for å ta enda bedre vare på fotografier og kunstskatter ved de fem avdelingene. Dette er Levanger Fotomuseum, Nils Aas Kunstverksted, Stjørdal museum, Egge museum og avdelingen på Stiklestad.

En tilstandsrapport viser at 54 prosent av de over 1000 kunsthistoriske gjenstandene ikke er tilfredsstillende oppbevart. Det samme gjelder for 37 prosent av fotografiene og 24 prosent av de kulturhistoriske gjenstandene.

– Magasinsituasjonen er en utfordring. Både museene i Trøndelag og nasjonalt sliter, sier direktør Anne Marit Mevassvik ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

– Hvor holdbar er situasjonen?

– Dette er noe vi må jobbe med for å forbedre. Vi lager nå en plan for museet og alle de fem avdelingene. Det lages også en risiko– og sårbarhetsanalyse for gjenstander og bygg. Ting som avdekkes her må vi forsøke å forbedre så godt vi kan innenfor rammene vi har, sier Mevassvik.

Anne Marit Mevassvik

LOVER TILTAK: Direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Anne Marit Mevassvik, sier de arbeider for å sikre fotografier og kunsthistoriske gjenstander på en enda bedre måte.

Foto: Rita Kleven

Må kutte kostnader

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har også ansvaret for å sette opp et av Norges mest kjente spel, Spelet om Heilag Olav. Sviktende billettinntekter har bidratt til underskudd. Nå blir det kutt. Det kan også ramme museet neste år.

– Stiklestad Nasjonale kultursenter gikk med underskudd i 2018 og styrer mot underskudd i 2019. Vi må gjøre grep for neste år. Vi er i gang med budsjettarbeid som innebærer kutt i virksomheten. Alle steiner må snus også ved de fem avdelingene til museet, sier Mevassvik.

De får hvert år over 40 millioner kroner i driftstilskudd fra staten, fylkeskommunen og kommunene.

70 prosent av pengene går til aktiviteten på Stiklestad. Det bekrefter ledelsen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Nils Aas

VIL HA RETTFERDIG FORDELING AV PENGENE: Skulpturer av en av Norges ypperste billedhuggere, Nils Aas. Dette er to av 600 skulpturer som til vanlig står på lager. Andre skulpturer her på Nils Aas Kunstverksted er med i den permanente utstillinga.

Foto: Rita Kleven

– Sultefores

Pengemangel merkes også ved Nils Aas Kunstverksted på Straumen i Inderøy. Her vises skulpturer av en av Norges mest anerkjente billedhuggere, Nils Aas. De er med i det konsoliderte museet som styres fra Stiklestad.

Fasaden er slitt. Det mangler maling og det gror mose på taket.

– Det er ingen tvil om at det må gjøres tiltak på fasaden. Det er manglende vedlikehold over lang tid, sier fungerende leder ved Nils Aas Kunstverksted, Silje Hovland,

– Hvorfor er ikke noe gjort?

– Fordi vi ikke har økonomi til det. Vi trenger tilskudd, sier Hovland.

Akkurat nå har de hentet fram skulpturer og tegninger som vanligvis står på lager et annet sted i Trøndelag. 600 skulpturer og 2000 tegninger er på lager. Så snart de får penger vil de ta i bruk ledige lokaler i 2. etasje, som nå står tomme.

Atle Aas, sønn til billedhuggeren, mener at museet har vært sulteforet i flere år.

– Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et ansvar for alle områdene de er satt til å forvalte. Da må man spre midlene rettferdig. Det føler jeg ikke er gjort helt. Det er ikke levedyktig om man skal satse på bare en hest, sier Atle Aas.

Han har tro på det styret til Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal få til.

Kommer til styremøte i fotomuseet

26. november er det styremøte i Stiftelsen Levanger Fotomuseum. Da kommer også direktør Anne Marit Mevassvik fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Styreleder i Stiftelsen Levanger Fotomuseum, Hans Heieraas, sier de ikke er fornøyd med dagens situasjon.

– Fotoene og negativene er spredt på mange ulike steder. Det er ingen god situasjon driftsmessig. Det er mye som ikke er lagret forskriftsmessig. Det jobbes det med framover, sier Heieraas.