Hopp til innhold

1 av 2 lærere velger bort skolen

Kun halvparten av de som har lærerutdanning jobber i skolen.

Lærer, matematikk

Mange med lærerutdannelse går til andre yrker.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

En rapport fra Kunnskapsdepartementet viser at halvparten av de som har utdannet seg til å bli lærere ikke jobber i skoleverket.

Lisbet Strickert, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, mener årsaken til at mange ikke vil jobbe som lærere, er at man bruker for mye tid på kontorarbeid og for lite tid til elevene.

– Klassene er for store, lærerne får for lite tid til hver enkelt elev og man klarer ikke å bruke ressursene sine på elevene.

Lite tid i klasserommet

Strickert mener lærerne bruker ressursene sine utenfor klasserommet.

– De skriver og snakker om elevene, men ikke til elevene i klasserommet, der lærerne faktisk trengs.

Rapporten viser ikke bare at det er problemer med å rekruttere lærere. Det er også utfordringer med å beholde faglærte lærere og at flere når pensjonsalder.

Strickert sier denne utviklingen har pågått for lenge allerede, og at noe må gjøres nå.

– Vi har ingenting å spare på. Nå må vi sette inn tiltak i forhold til rekruttering. Vi må ha en lovnorm som sikrer antall lærere per elev, og vi må sørge for å få den såkalte reservestyrken tilbake til skolen.

– Vi har et problem

Det er særlig i distriktskommuner at utfordringene er store.

Ranveig Riiber, rådgiver i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, sier de merker utfordringene med å få nok faglærte lærere til kommunen.

– Vi har problemer med å skaffe kvalifiserte lærere til vikariater. Det er ingen arbeidsledige lærere på Frøya. Vi må derfor ut av kommunen for å dekke opp stillingene, og det viser seg å være problematisk for oss.

Strickert mener dette går utover elevene.

– Det er mange kommuner som ikke har kvalifiserte lærere til sine elever. Det går selvsagt utover kvaliteten til de elevene som går på skolen i dag.

Flere inn enn ut av læreryrket

Rapporten viser at det er flere som velger seg til læreryrket enn de som velger seg ut.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) tar dette som et tegn på at de fleste lærerne finner det meningsfylt å være i skolen.

Søkingen til lærerutdanningene har økt med nesten 50 prosent på tre år.

Likevel trenger norsk skole mange lærere i årene som kommer. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan vi mangle opp mot 18 000 lærere i 2020.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Trøndelag