- La oss få bli i Norge

Rundt 70 asylsøkere fra Afghanistan startet lørdag sin protestmarsj fra Trondheim til Oslo mot å bli tvangsreturnert til hjemlandet.

Asylsøkere går protestmarsj Trondheim-Oslo
Foto: Mari Wedø / NRK

Marsjen er en symbolsk vandring med bønn til norske myndigheter om ikke å bli sendt tilbake til krigen.

 

Zahir Athari, afghansk asylsøker
Foto: Mari Wedø / NRK

I sin appell på torvet i Trondheim før marsjen startet, sa talsmann Zahir Athari at de håper på støtte fra det norske folk på veien.

- Vi håper dere kan strekke ut ei hånd. vi er ikke kriminelle, vi ønsker bare ikke å reise tilbake til et vårt land før krigen er over. Vår skjebne ligger i deres hender, sa Athari.

- Feil å sende dem tilbake

Asylsøkerne skal gå den gamle pilegrimsleia fra Trondheim til Oslo

 

Rolf Martin Synnes, pilgrimsprest ved Nidarosdomen
Foto: Mari Wedø / NRK

Pilegrimsprest Rolf Martin Synnes ved Nidarosdomen mener det er feil å sende afghanere tilbake til hjemlandet nå.

- Når de nå sier "ikke send oss tilbake til krigen som vi flykter fra", så synes jeg de trenger støtte til en slik parole. Jeg skjønner godt at de har angst for det, sier Synnes.

55 tvangsreturnert

Så langt er 55 afghanere tvangsreturnert til hjemlandet i år.

Myndighetene bør vurdere denne praksisen på nytt, mener pilegrimsprest i Nidarosdomen, Rolf Martin Synnes.

- Vi må ha råd til å vente og se om det blir andre tider i Afghanistan, sier Synnes.

Pilegrimspresten hjelper nå til med på tilrettelegge protestmarsjen som starter i Trondheim, og som vil vare vel en måned.

Støtte fra Kirkens Bymisjon

Bare i Midt-Norge er det 8 afghanere i mottak, som har fått avslag på sine asylsøknader og som må returnere til hjemlandet.

Kirkens Bymisjon mener at asylsøkere ikke bør returneres til Afghanistan nå, og støtter protestmarsjen i følge generalsekretær Sturla Stålsett.

- Vi synes dette er et viktig og verdig uttrykk for en bekymring og uro som afghanske asylsøkere i Norge opplever. Vi vet jo hvor vanskelig situasjonen der er, det vises jo gjennom at vi sender soldater dit og de meldingene vi får derfra. Vi vet at denne gruppa med asylsøkere har opplevd situasjonen i Norge og usikkerheten rundt en retur som en stor påkjenning, sier Stålsett.

Marsjen er initiert av Afghan Refugee Comitee, og avsluttes foran Stortinget 16. juni.

 

Protestmarsj Trondheim-Oslo
Foto: Mari Wedø / NRK