NRK Meny
Normal

- Helt enig med dommeren

- Jeg støtter retten fullt ut i at deler av saken føres for lukkede dører av hensyn til det gjenlevende barnet. Det sier Ada Sofie Austegard, faglig leder i Stine Sofies Stiftelse.

Lukket rettsmøte
Foto: Kjartan Trana / NRK

Hun er også mor til Stine Sofie i Baneheiasaken, og reagerer på pressens protest mot lukkede dører i retten i Overhallasaken.

- Jenta som overlevde, kan man enkelt skåne fra hva som skrives - men det er alltid andre som vil snakke om dette i nærheten av henne en eller annen gang, sier Austegard.

 

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard.

Foto: NRK

I Baneheia stolte retten på media, og de ba av hensyn til jentenes ettermæle og etterlatte ikke å publisere dommen i sin helhet.

- Det overholdt de, med unntak av en, P4. Da var skaden skjedd, jeg måtte selv ta affære og gå i debatt med redaktøren. Først da ble dommen tatt bort fra nettet, sier Austegard.

Hun tror at de aller fleste medier er seriøse og trår varsomt.

- Men salgstallene er så viktig i denne bransjen at for mange er nok moralen "Smi mens liket er varmt". Desverre er det alltid noen som ødelegger og konsekvensen er kun en liten spalteplass med beklagelse, sier Austegard og mener at media selv bør ta et oppgjør med det hun kaller ukultur.

Hun mener også at en advarsel fra Pressens Faglige Utvalg ikke er nok.

– ”Straffen” bør være av økonomisk art. Da først vil vi se endringer, det spekuleres for mye i salgstall, mener Ada Sofie Austegard, faglig leder i Stine Sofies Stiftelse.

Dommeren i Overhallasaken, Lisa Elin Bech, valgte også onsdag morgen, da rettssakens tredje dag starta, å presisere hvorfor deler av saken har gått for lukkede dører:

- Det er for å redusere belastningen for jenta som overlevde. Jo flere som kjenner detaljene, jo verre kan det være for henne, sa Bech.

Dommer Lisa Elin Bech

Dommer Lisa Elin Bech, her sammen med meddommer Unni Steinsbekk.

Foto: Camilla Bilstad / NRK