Hopp til innhold

- GPS-merking et stort framskritt

– Det handler om å ha et verdig liv, sier Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant (Ap). – Når demens rammer, rammer den hardt for den som får det, samt for familien. En GPS-sender gir trygghet og frihet.

GPS-skjerm

Sverre Slåtsve følger med hvor kona Brit er hen via mobiltelefonen og en GPS-sender. Slik kan hun gå turer i nærmiljøet på egen hånd.

Foto: Frank Almås / NRK

Han mener det ikke er uetisk å "radiomerke" demente eldre.
– Det handler ikke om å forfølge folk og overvåke dem, det handler om persontrygghet. Vi har jo sett at folk har kommet bort og blitt funnet omkommet . Alternativet er å sende de demente på sykehjem, gjerne på lukka avdeling. Da risikerer man at de demente blir mer aggressive, i tillegg til at det brukes mer ressurser i stedet for å gi den friheten og tryggheten å få gå ut i sine lokalmiljø, sier Asphjell.

– Stort framskritt

Jorodd Asphjell

Jorodd Asphjell, stortingsrepresentant, mener GPS-merking av demente er et stort framskritt.

Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Han kaller GPS-merkinga et stort framskritt, og mener at folk burde slippe å betale dette sjøl.
– Dette bør endres. I dag har vi trygghetsalarmer for eldre mennesker som bor hjemme. GPS-merking er en form for trygghetsalarm på mange måter, og det vil være god økonomi for kommunene å innføre ei slik ordning. I løpet av bare én dag hvor den demente slipper å være innlagt på sykehjem, vil man spare inn kostnadene ved en GPS-sender, sier han.

Jorodd Asphjell tror temaet blir tatt opp på Stortinget ganske snart.
– Vi skal ta opp samhandlingsreformen og ny omsorgsteknologi, hvordan vi skal bygge opp bedre omsorgsteknologi og omsorgstjenester på alle områder. Så dette kommer til å bli tatt opp i dagene som kommer, sier han.

– Kommer alle parter til gode

Wenche Frogn Sellæg

Wenche Frogn Sellæg, tidligere sosialminister, mener at innkjøp av GPS-utstyr bør dekkes av det offentlige.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

Asphjell får støtte fra Wenche Frogn Sellæg, tidligere sosialminister og overlege i geriatri ved Sykehuset Namsos.
Hun mener også at pårørende til demente bør få tilskudd til overvåkningsutstyr.
– Dette er utstyr som kommer alle parter til gode når det brukes slik som vi så på NRK Midtnytt; et ektepar som benytta seg av GPS for at den demente kona ikke skulle gå seg bort, sier Frogn Sellæg.
– I mange år har man diskutert om slikt utstyr skal tas allment i bruk. Jeg mener at det bare er å sette opp et regelverk for hvordan dette skal brukes, og så gi offentlig tilskudd for de som har et klart behov for å ha det, uttaler hun.

– Godt eksempel


– Brukt i en sykeheim for å redusere på kostnadene blir GPS-merking feil, mener Wenche Frogn Sellæg, men saken som NRK Midtnytt viste i går , handler om noe annet. Der viste Sverre Slåtsve at han har satt GPS på sin demente kone, Brit.

- Det er en frihet for meg og en frihet for henne. Hun kan gå hvor hun vil, jeg vet hvor hun er. Hvis jeg ser at hun har gått seg bort, så kjører jeg og henter henne, sier Slåtsve.

Frogn Sellæg mener dette er et godt eksempel på hvordan GPS-merking kan fungere:
– Når familien bruker det på denne måten syns jeg det er det veldig bra. Det burde være mulig få dekt innkjøp av utstyret gjennom offentlige midler slik at det ikke bare er de som har råd til det som kan ta dette i bruk, sier hun.