Hopp til innhold

- Må brukes med forstand

– GPS-sender er ikke løsningen for alle demente, mener fylkeslegen i Nord-Trøndelag.

Fylkeslege i Nord-Trøndelag Marit Dypdal Kverkil
Foto: Knut Reitan / NRK

Marit Dypdal Kverkild, fylkeslege i Nord-Trøndelag, peker på at det er flere grader av demens, og mener at å sette på en GPS-sender på den demente, slett ikke er løsningen i alle tilfeller.

Overvåkningsutstyr

– Per i dag er det ikke lov for virksomheter som kommuner og andre tjenesteytere å ta i bruk GPS for demente, fordi det blir betrakta som overvåkningsutstyr, ikke helsehjelp, sier Dypdal Kverkild.

– Har lovverket sakka akterut når det gjelder teknologi?

– Det kan nok hende. Departementet vurderer alle teknologiske nyvinninger og om regelverket må forandres. Jeg har ikke hørt noe fra departementet i det siste når det gjelder denne saken.

– Må brukes med forstand

Kverkild presiserer at privatpersoner står fritt til å kjøpe GPS-utstyr, men presiserer at slikt utstyr ikke er løsningen i alle tilfeller.
– Det er flere grader av demens, og det som fungerer godt hos noen, kan være helt ubrukelig hos andre, sier hun.

– Jeg ser ikke bort fra at det blir flere som tar i bruk GPS. Det kan både være bra og dårlig, og det er viktig at man bruker teknologiske hjelpemidler med forstand. Teknologiske hjelpemidler kan uansett ikke erstatte menneskelig varme og omsorg, sier Marit Dypdal Kverkild.