Hopp til innhold

- Demente må radiomerkes

Lensmannen i Bjørnør vil feste gps-sendere på demente eldre som bor på sykehjem.

Eldresenter
Foto: Paal Audestad/Aftenposten / Scanpix

Natt til onsdag klarte en 77 år gammel dame å komme seg ut en dør fra den skjermede avdelingen på sykehjemmet i Roan i Nord-Trøndelag.

Kvinnen ble funnet død noen timer senere, 50 meter fra sykehjemmet.

Sannsynligvis har hun blitt så nedkjølt at hun frøs i hjel. Både politiet og fylkeslegen undersøker saken.

Lensmann Tor Flasnes mener hele dødsfallet kunne vært unngått ved hjelp av moderne teknologi. Sett gps-sendere på demente eldre, sier han.

- Dette kunne gitt et varsel om at noen er i ferd med å forlate bygget. Dessuten kan en gps-sender forbedre livet til eldre som i dag har begrensede muligheter til å gå ute.

Pårørende må samtykke

Sykehjemmet på Munkvoll i Trondheim har 25 beboere. Særlig på dagtid er det lett at noen forsvinner ubemerket når besøkende kommer og går. Enhetsleder Morten Sagmo har opplevd at beboere forsvinner, og det er selve skrekken.

- Det kan få fatale følger dersom beboere går ut uten at vi vet det, spesielt på natta eller om vinteren, sier Sagmo.

Derfor fester enhetsleder Morten Sagmo gjerne gps-sendere og radiomottakere på beboerne, dersom de pårørende sier ja.

- Jeg støtter et forslag om å feste gps-sendere på demente. Dette skal være et hjem, ikke et fengsel. Å forklare beboerne at de ikke får gå ut er vanskelig. Litt frihet må de få, mener Sagmo.

Diskusjonen om hvorvidt demente eller funkjonshemmede skal kunne spores elektronisk har pågått i mange år.

Og motforestillingen finnes. Innvendingene mot gps-sendere har kommet både fra fylkesleger og Datatilsynet med bakgrunn i personvernet. Men Datatilsynet er på glid og avviser ikke kategorisk at offentlige sykehjem skal få radiomerke pasienter.

- Vi ser at dette kan være et hensynsmessig verktøy, og i mange tilfeller mindre inngripende for de eldre enn det andre tvangsmiddel kan være. Men det er problematisk når helsevesenet velger å overvåke pasientene, derfor må vi hele tiden vurdere hva som virkelig er nødvendig å gjøre, sier senioringeniør Helge Veum.

Politisk vilje

I fjor foreslo teknologirådet å gi lov til å radiomerke alle demente, dersom pasienter og pårørende synes det er greit. Seniorsaken støtter også forslaget og etterlyser penger, skriver Adresseavisen .

Stortinget og helsedirektoratet vurderer nå saken og Kjersti Toppe, første nestleder i Helse- og Omsorgskomiteen er klar til å bruke penger på gps-sendere.

- Dette kan bli en mulighet, men gps-merking må ikke gå på bekostning av at det for eksempel blir mindre bemanning på sykehjemmene, sier Toppe.