NRK Meny
Normal

- 17-åringer bør få førerkort

- Alle 17-åringer bør få muligheten til å ta gradert førerkortet, slik Trygg Trafikk foreslår. Det sier samferdselspolitisk talsmann, Bård Hoksrud, fra Frp.

Førerkort

Trygg Trafikk får politisk støtte for at 17-åringer skal få ta lappen.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

Trygg Trafikk har søkt om at det settes i gang et prøveprosjekt i Norge, der ungdom får kjøre alene fra de er 17,5 år. Målet er å gi ungdom mer erfaring bak rattet, for å redusere antallet ulykker.

Men Vegdirektoratet har avslått søknaden.

Gode resultat i andre land

Fremskrittpartiets samferdselspolitiske talsmann beklager at forslaget om gradert førerkort for 17-åringer ikke blir prøvd ut.

- Jeg tror dette er noe vi absolutt bør forsøke også i Norge. Det er prøvd ut i land som USA, Australia og New Zealand. Enkelte steder har det vært en kraftig nedgang i antallet ulykker, helt opptil 19 prosent. Dette viser at det er en ordning som fungerer, sier Hoksrud.

Han er kritisk til at Vegdirektoratet har avslått søknaden fra trafikksikkerhetsutvalget til Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag

- Vi ønsker å reduserer antallet ulykker blant ungdom. Vegdirektoratet fremstår som konservative, når de ikke vil prøve ut nye tiltak. Dette virker jo andre steder, sier Bård Hoksrud.

Trafikk i Trondheim

Flere land har gardert førerkort for 17-åringer. - Dette må også prøves i Norge, mener Trygg Trafikk.

Foto: Emil Bremnes Tanem / NRK

Mengdetrening viktig

Trygg Trafikk ønsker å innføre et prøveprosjekt med gradert førerkort fra ungdom er 17,5 år. Det betyr blant annet at 17-åringene ikke får lov til å kjøre om natta eller ha med seg jevnaldrende passasjerer.

- Dette handler jo om de som har startet å trene på å ta lappen, og som er 17,5 år. All forskning viser at mengdetrening nytter for å bli bedre sjåfører, understreker samferdselspolitisk talsmann for Frp, Bård Hoksrud.

Men Vegdirektoratet er svært skeptisk til forslaget.

– Det er stor usikkerhet knyttet til det å kjøre alene, når man er under 18 år. Vi har ingen forskning som viser at det har effekt, sier direktør ved trafikkopplæringsseksjonen i Vegdirektoratet, Bente Skjetne.

Hoksrud mener tiltaket må prøves, og vil ta opp saken med samferdselsministeren.

- Stortinget kan overprøve Vegdirektoratets avslag, om det er politisk vilje til det, sier Bård Hoksrud.