Hopp til innhold

Vil gjøre FeFo interkommunal

Misnøyen med Finnmarkseiendommen er så stor at hele selskapet bør endres og bli et interkommunalt foretak. Det mener Kystpartiets Rut Olsen.

Rut A. Olsen

Rut Olsen fra Kystpartiet i Finnmark mener dagens ordning med FeFo er udemokratisk og mener at kommune bør kunne samles om et interkommunalt foretak istedenfor.

Foto: Knut Åserud / FFK

Det var fredag at en Norut rapport slo fast at hele 44 prosent fremdeles vil legge ned institusjonen etter deres knappe 10 års virke.

Rut Olsen fra Kystpartiet mener det er på tide å la kommunene overta eierskapet fra fylkeskommunen og Sametinget.

– Jeg mener at Finnmarksloven bør forvaltes av kommunene i Finnmark og ikke slik som nå, hvor det sitter et privat foretak uten årsmøter og bare styrer som de selv vil.

Vil ikke endre FeFo

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar sjåstad vil ikke endre eierskapet til FeFo.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Fylkesordfører Runar sjåstad vil ikke endre eierskapet til FeFo.

Han viser til Norut-rapporten som ble lagt fram sist fredag, som viser en positiv tendens til tross for at svært mange av de spurte ønsker å legge ned FeFo slik det er i dag.

– Det er jo en klar forbedring, også i holdninga fra folk generelt å spore i den rapporten kontra den som kom for noen år tilbake. Her er en positiv utvikling, mener Sjåstad.

– Det er enklere å ta tak i det eksisterende. De tingene man er misfornøyd med skal selvfølgelig tas på alvor, så kan man prøve å forbedre det, sier fylkesordføreren.

– En udemokratisk ordning

Rut Olsen mener derimot at dagens ordning er udemokratisk og mener at kommunene i Finnmark bør kunne samles om et interkommunalt foretak.

– Jeg klarer ikke å se noe demokrati i det hele og det store i denne loven, sier Olsen.

I dag er det Sametinget og fylkeskommunen som står som eiere av institusjonen. Dette mener Olsen er helt feil.

– Jeg mener dette burde bli et kommunalt foretak, hvor overskuddet fra FeFo blir utbetalt til kommunene.

Men nå har ikke kommunene i Finnmark noe suksesshistorier å vise til og bli enige?

– Nei, men allikevel så er man nødt til å kunne bli det, noe må vi samles om og det kan ikke være godt for noen at det fortsatt etter ti år er så stor motstand.