UNN-direktøren skal møte Arbeidstilsynet

Har fått krass kritikk fra legene og pasientombud.

Tor Ingebrigtsen

Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen.

Flere leger retter krass kritikk mot ledelsen på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Legene mener økonomien har fått hovedfokus og at det ikke lenger er like mye fokus på pasientene og arbeidsmiljøet.

De klager også på at det de mener er dårlig kommunikasjon mellom styret og de som er faglig ansvarlig. Legene får også støtte fra pasient- og brukerombudet.

– Opptatt av arbeidsmiljøet

Fredag sendte UNN-direktør Tor Ingebrigtsen ut en kort pressemelding der han viser til gjentatte medieoppslag den senere tid.

Han opplyser at han og foretakshovedverneombudet nå har avtalt et møte med Arbeidstilsynet førstkommende mandag.

– Jeg er opptatt av å ivareta det samlede arbeidsmiljøet både for medarbeidere og ledere, sier adm. direktør Tor Ingebrigtsen.