Tufjordbruket tapte sløyesak i Høyesterett

Tufjordbruket i Finnmark hadde ikke lov til å ta betalt for sløying av fisken etter at den var levert av fiskerne.

Fisk

Fiskeanlegg skal gjerne ta betalt fra fiskere for å sløye fisk som leveres, men Norges Råfisklag mener innveiingen må skje etter at sløyingen er gjort – ikke før.

Foto: Scanpix

70 fiskerne måtte betale til sammen 6 millioner kroner til Tufjordbruket i Måsøy, for sløying av fangsten etter at fangstenvar levert og sluttseddelen var ført.

Dette gir ikke fiskesalgslagsloven ikke gir anledning til.

– Vi har nå fått en klokkeklar avgjørelse fra Høyesterett på at denne typen praksis er i strid med fiskesalgslagsloven, sier førstestatsadvokat Lars Fause som førte saken for Høyesterett.

Lars Fause

Lars Fause er førstestatsadvokat.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

I tingretten ble Tufjordbruket frifunnet. Fause beskriver dagens dom som «særdeles viktig» for Norges Råfisklag, som årlig omsetter fisk i første hånd for om lag 9 milliarder kroner.

– Slik man leser premissene fra Høyesterett er det tydelig og klar for alle hvordan loven er å forstå på dette området, sier Fause.

377 fakturaer

Det er en avtale mellom Tufjordbrukere AS i Måsøy kommune og 70 fiskere fra vinteren 2014, som er stridens kjerne.

Tufjordbruket AS utstedte 377 fakturaer til fiskerne for sløyeavgifter på til sammen drøye seks millioner kroner. Sløyingen skjedde etter at innveiingen og seddelføringen var sluttført.

Fisken ble solgt til minstepris, og sløyeutgiften var satt til 0,60 kroner per kilo levert rund fisk.

Norges Råfisklag mener avtalen Tufjordbruket AS gjorde med fiskerne om å ta betalt med utgangspunkt i antall kilo levert rund fisk ikke er lov.