Hopp til innhold

Trygdeskandalen: – Alle aktører har sviktet, også advokatene

Marius O. Dietrichson i Advokatforeningen sier det er svært beklagelig at verken aktorat, domstol eller advokater har fanget opp Navs feiltolkning av regelverket. Men han mener likevel Nav bærer hovedansvaret.

NAV i Tromsø

OMFATTENDE FEIL: Minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Dietrichson, leder av forsvarsgruppen i Advokatforeningen, reagerer på at Nav ikke har stoppet sin praksis. Det til tross for at Trygderetten sendte tilbake ni saker på grunn av manglende eller feilaktig vurdering.

– Trygderetten er etablert nettopp for å korrigere Nav. Når de kommer med avgjørelser og uttalelser om at rettsanvendelsen til Nav er feil, så har Nav to muligheter – og to muligheter kun. De kan enten anke trygderettens avgjørelse, eller de kan etterkomme avgjørelsen, sier han.

Marius Dietrichson

BEKLAGELIG: Marius O. Dietrichson i Advokatforeningen mener det er beklagelig at det har sviktet i alle ledd.

Foto: NRK

Likevel har Nav valgt å gjøre en tredje løsning, en som de ikke har adgang til å gjøre, sier Dietrichson.

Nemlig å hysje det hele ned, late som ingen ting og fortsette som før. Fortsette å anmelde folk. Fortsette å få folk i fengsel. Fortsette å kreve tilbakebetaling på et rettsgrunnlag de har fått vite fra domstolen ikke holder.

Nav sier imidlertid at de har reagert.

– Nav Klageinstans stanset i desember 2018 all behandling av klagesaker som kunne berøres av Trygderettens endrede forståelse. Vi stanset også å behandle nye anker for Trygderetten fra samme tidspunkt, skriver ytelsesdirektør Kjersti Monland i en e-post.

– Svikt i alle ledd

Bakgrunnen er at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil

Nav har ment at hovedregelen er at en trygdemottaker må oppholde seg i Norge for å få utbetalt et utvalg kontantytelser. Men mange har sendt meldekort fra EU-land.

Dette har Nav slått hardt ned på.

EU har slått fast at medlemmer av folketrygden som oppholder seg i EU eller EØS har krav på kontantytelser. Nav har dermed tolket reglene feil. Dette har Trygderetten sagt fra til Nav om.

Heller ikke rettsvesenet har fanget opp svikten. Dietrichson i Advokatforeningen mener svikten har skjedd i alle ledd. Også hos rettsvesenet.

– Dette er en systemsvikt hvor alle aktører har sviktet. Det er svikt hos advokatene, og det er svikt også fra dommere og aktorer. Ingen har sett denne feilen, og det har pågått over lang tid. Det er svært beklagelig.

– Størst feil hos Nav

Dietrichson mener forsvarerne gjennom rettshjelpsreglene ikke betales til å gjøre gode nok undersøkelser. Som å følge rettsgrunnlaget inn i internasjonale rettskilder. Samtidig mener han feilen likevel klart er størst hos Nav.

– De har ikke forsøkt å anke Trygderettens avgjørelser, som jo antyder at dette er feil. Det er svært spesielt, og noe vi har merket oss.

– Hvorfor har ikke domstolene da fanget dette opp?

– Det er domstolens oppgave, men domstolen er ikke bedre enn de aktørene som møter for den. Så dette er noe anmeldende myndighet skulle brakt på bane.

Nav: – Ikke tilfelle

Kjersti Monland

BEKLAGER: Ytelsesdirektør i Nav Kjersti Monland.

Foto: NRK

Ytelsesdirektør Kjersti Monland beklager på det sterkeste at Nav har praktisert regelverket feil, men sier at det ikke er tilfelle at Nav endrer praksis etter enkeltkjennelser i Trygderetten.

– Spesielt når andre og senere kjennelser fra Trygderetten ikke stiller spørsmål ved vår fortolkning, sier hun.

Våren 2018 kom det flere kjennelser fra Trygderetten, der de var uenig i Navs forståelse av regelverket.

– Vanligvis vil da Trygderetten avsi en såkalt prinsippkjennelse med flere fagdommere, for å være tydelige på at her mener de at praksisen må endres. Men de sender sakene tilbake til oss for ny vurdering, og omgjør ikke selv, slik de har anledning til å gjøre, sier Monland.

Du kan lese hele svaret fra Ytelsesdirektør Kjersti Monland her:

– Viktig påminnelse

Marius Dietrichson mener årsaken til svikten fra dømmende statsmakts side, først og fremst ligger i at man har en for stor tillit til det offentlige.

– Man har tillit til at der har det gått skikkelig for seg, og at alt relevant er opplyst. Dette er en viktig påminnelse om at sånn er det ikke, og at man må sjekke rettsgrunnlaget til den offentlige myndighet.

– Jeg må påpeke at Nav ikke har vært denne tilliten verdig, sier Dietrichson.

LES OGSÅ: