Tror MS-pasienter kan falle fra studie

Når norske forskere skal sammenligne MS-pasienter, får bare halvparten av deltakerne i studien stamcellebehandling. Mange blir skuffet hvis de «trekker feil lodd», frykter Cathrine Jensen.

Cathrine Jensen hjemme i Øksfjord

– Hvorfor kan ikke de resultatene andre land sitter på, være gode nok for oss, spør Cathrine Jensen. Men nå tenker hun at systemet er slik det er, og at det viktigste er at forskningen starter slik at stamcelletransplantasjon blir et behandlingstilbud i Norge.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Hun er en av 20 heldige som har fått stamcelletransplantasjon i Norge, via Nasjonal kompetansetjeneste for MS på Haukeland sykehus. Til nå har det vært en liten og eksklusiv gruppe som har fått dette tilbudet.

Men mandag ble det kjent at senteret nå for første gang får 20 millioner kroner til å forske på stamcelletransplantasjon (HSCT) for MS-pasienter.

100 MS-syke med alvorlig atakkpreget sykdomsbilde vil få tilbud om å være med i studien.

– Det er veldig gledelig. Det er flott at vi kan komme fremover med behandlingen, sier Cathrine Jensen fra Øksfjord.

Stamcellebehandling

– Det er veldig godt at vi faktisk kan starte med forskningsprosjektet, og at pengene er der. Nå må vi bare komme i gang, så vi kan komme dit andre land er.

Foto: Privat

Det «riktige» loddet

Men lotteriet har en liten hake: Det er en såkalt randomisert studie, der 50 personer får tilbud om stamcelletransplantasjon, mens den andre halvdelen får bremsemedisinen Lemtrada.

Jensen tror mange vil falle fra om de ikke trekker «vinnerloddet».

– Hvis du har veldig lyst på stamcelletransplantasjon, men trekker Lemtrada, tror jeg det blir en prosess som kanskje drøyer litt. Det vil kanskje være flere som vil snu i døra, sier hun.

Fem år med forskning

Den type behandling Norge nå skal i gang med, er allerede en del av det ordinære behandlingstilbudet i Sverige. Jensen har trukket sine sukk over at det i dette landet skal ta så lang tid. Forskningsprosjektet skal foregå over en femårsperiode.

I en facebookgruppe for dem som ønsker HSCT i Norge, var det mandag blandede følelser over nyheten om at overlege Lars Bø får støtte til den etterlengtede studien.

– Mange spør hvorfor vi absolutt må finne opp kruttet på nytt, og tenker på hvor mange som kunne blitt behandlet for de 20 millioner kronene. Men de fleste av oss er glad for at det skjer noe. Det er dette vi har ventet på, sier Jensen.

Lars Bø

Forskningen skal inkludere data fra pasienter i Sverige, Danmark og Nederland, dersom de får finansiering til studier der. Overlege Lars Bøs tidligere erfaringer er at pasientene får en mer stabil sykdom etter stamcelletransplantasjon.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Bedre effekt

Siden 2015 har doktor Lars Bø behandlet 20 MS-syke nordmenn med stamcelletransplantasjon i et pilotprosjekt.

– Vi ønsker å gjøre denne studien fordi det ikke er sikkert at stamcelletransplantasjon er bedre enn den andre behandlingsmetoden, eller motsatt, sier Bø.

Han er glad for bevilgningen.

– Det er gjort flere lovende studier med såkalte pasientserier hvor vi har gitt den behandlingen til en gruppe MS-pasienter og sett hvordan sykdommen utviklet seg videre. De studiene tyder på at dette kan være en behandling som har tydelig bedre effekt enn den behandlingen vi har i dag, sier Bø.