Hopp til innhold

Tromsø kommune endrer mening – vil ta imot atomubåter fra Nato

Etter å ha sagt nei til å ta imot reaktordrevne ubåter tidligere, har kommunestyret i Tromsø nå snudd.

Amerikansk ubåt

FLERE: Det har vært en stor økning i antall allierte ubåter utenfor kysten av Norge. Amerikanerne ønsker å anløpe Tromsø med sine ubåter.

Foto: Paul Farley / AFP

– Vi vil ikke ha ubåter hit, fulle av ting vi ikke har peiling på. I verste fall kan det føre til at vi får et Tsjernobyl, stort eller lite, sa Guri Helene Hansen.

Demonstrantene utenfor rådhuset i Tromsø onsdag morgen var tydelig i sin sak: De ønsker ikke besøk av amerikanske atomubåter til Tønsnes utenfor Tromsø.

Men politikerne tok ikke hensyn til demonstrantene.

Vedtaket ble gjort med 32 mot 11 stemmer.

Flertallet i kommunestyret er opptatt av å bidra til forpliktelsene Norge har som medlem av Nato, og skal legge til rette for alliert tilstedeværelse i kommunen og i nordområdene.

– Det synes jeg er et hån og forræderi mot befolkninga. Det er et forferdelig stort nederlag for hele Nord-Norge rett og slett, mener Guri Helene Hansen da hun får høre utfallet av kommunestyremøtet.

Hun er redd for konsekvensene som kan komme av at ubåtene kommer til Tromsø.

– Det kan skje ulykker. Det er den risikovurderingen alt står og faller på, sier Hansen.

Guri Helene Hansen

TYDELIG: Guri Helene Hansen og demonstrantene utenfor rådhuset i Tromsø markerte sin motstand mot at atomdrevne marinefartøy skal legge til kai i Tromsø.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Solgte Nato-base

Dermed er det nå slutt på en årelang prosess.

Siden 2016 har norske og amerikanske myndigheter jobbet for at amerikanske ubåter skal kunne legge til kai på Tønsnes i Tromsø. USA ønsker nemlig en havn i Nord-Norge for å skifte mannskap, fyll på med utstyr, og for å utføre vedlikehold på ubåtene.

Tromsø hadde et slik anlegg. Nato-basen Olavsvern i Tromsø ble lagt ned i 2009 og solgt til private investorer.

Forsvaret ønsket derfor å ta i bruk havna i Tønsnes for å ta imot atomdrevne ubåter. De mener det er trygt å få slike anløp på den kommunale havna.

Kommunestyret i Tromsø ville derimot heller utvikle havnen til sivile og kommersielle formål. I et kommunestyremøte i mars 2019 vedtok de at de ikke ønsket amerikanske reaktordrevne fartøy til Tønsnes.

Også Greenpeace har engasjert seg i saken.

– Å tillate atomdrevne ubåter i norske havner og farvann er som å spille russisk rulett med folk og natur. Eller mer passende i dette tilfellet: Nato-rulett. Dette handler om at regjering og Storting ikke tør å si ifra til USA, sa leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, til NRK i mai.

Men Samferdselsdepartementet er ikke enig.

De mener at siden havna på Tønsnes er en kommunal havn, faller den inn under mottaksplikten. Den sier at de har plikt til å ta imot alle typer orlogsfartøy.

Ordføreren, Gunnar Wilhelmsen (Ap) er inhabil fordi hans private eierskap i den nedlagte marinebasen Olavsvern. Wilhelmsen eier 45,5 prosent av basen i dag.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark