Forsvaret skal gjenåpne den gamle Nato-basen – men først må de lete etter spionutstyr

Forsvaret skal undersøke om fremmede makter har plassert ulovlig utstyr på den tidligere marinebasen Olavsvern, som nå skal gjenåpnes for militært bruk.

Russisk forskningsskip ved kai på Olavsvern i Tromsø

I 2015 lå dette russiske forskningsskipet ved kai på Olavsvern i Tromsø. Den tidligere Nato-basen har også hatt besøk av flere andre russiske skip.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Den gamle Nato-basen ligger i Ramfjord i Tromsø kommune. Forsvaret la ned sin aktivetet der for elleve år siden. I 2013 ble basen solgt til private investorer for 38 millioner kroner. En av investorene er ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. Marinebasen var da den første i sitt slag som noen gang har blitt lagt ut for salg i Norge.

Etter salget var det reaksjoner på at kaiplass ble leid ut til et russisk rederi. Rederiet hadde forsknings- og sesimikkskip i opplag ved kaia.

Nå er planen at basen skal gjenåpnes for militær aktivitet før sommeren. I den forbindelse skal Forsvaret undersøke om fremmede makter har plassert ulovlig utstyr der, sier Vidar Hole i selskapet Wilnor, som nå klargjør området for Forsvaret.

Skal brukes til oppbevaring av ammunisjon

I fjor høst overtok selskapet WilNor Govermental Services 66 prosent av aksjene i Olavsvern Group, på oppdrag av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Wilhelmsen-gruppen i flere år har samarbeidet med Forsvaret. Oppkjøpet gir dermed Forsvaret muligheten til å ta i bruk basen.

NRK får opplyst at anlegget skal brukes som en logistikkbase, blant annet for å kunne etterforsyne norske og allierte styrker.

– Det er klart at før anlegget tas i bruk av Forsvaret, må det gjøres en teknisk sikkerhetsundersøkelse. Vi skal gå gjennom anlegget og undersøke om det er plassert utstyr der av fremmede makter som ikke skal være der, sier Hole.

Har dere mistanke om at det?

– Vi har ingen grunn til å ha mistanke om det. Men når et anlegg som har vært i sivil bruk, skal tas i bruk for militære formål, må det alltid undersøkes grundig. Dette er noe Forsvarets spesialister vil ta seg.

Created by InfoDispatcher

Olavsvern er et svært omfattende anlegg med ubåtdokk, kaserne, kaianlegg og mange lagringsrom. Foto: Øystein Antonsen, NRK

– Lite sannsynlig

Jacob Børresen er tidligere flaggkommandør og stabssjef for Sjøforsvaret. Han har liten tro på at det vil bli funnet utstyr som Russland eller andre har utplassert på basen.

– Jeg har problemer med å forestille meg at de skulle vært utplassert noe som helst der, og hva det eventuelt skulle være, sier han.

Ubåtbasen omfatter 25 000 kvadratmeter med fjellanlegg, kai og en boligmasse på 13 000 kvadratmeter. Håpet er at det blir militær aktivitet i fjellanlegget innen sommeren, sier Vidar Hole i WilNor Governmental Services.

– Den sivile aktiviteten utenfor fjellanlegget ønsker vi å videreføre inntil videre. Så får vi se hvilke behov Forsvaret har. Det kan jo tenkes at Forsvaret også vil ta i bruk enkelte deler av anlegget på utsiden.