Tromsø kommune vil ikke ha atomubåt

På kommunestyremøte for Tromsø kommune onsdag ble det vedtatt at de ikke ønsker at reaktordrevne fartøy skal få anløpe havna på Tønsnes. – Vi er klar over at vi ikke er herrer over dette, og da er vi bekymret for at dette kan begrense bruken av industriområdet på Tønsnes, sier Pål Julius Austrem Skogholt (SV). Kommunen er bekymret for hvordan dette kan påvirke industrien på Tønsnes og vedtok at hvis Tromsø kommune blir pålagt dette har de et krav om kompensasjon fra staten for de manglende inntektene og eventuelle utgiftene som dette vil medfører, sier Skogholt.

Amerikansk atomubåt
Foto: US Navy