NRK avslører: Har gjort ulovlige IT-avtaler for over 100 millioner kroner

Kontrollutvalget vil granske saken. Tromsø kommune risikerer millionbot.

Rådhuset, Tromsø kommune

MÅTTE GÅ: IT-skandalen i Tromsø kostet forrige uke to kommunale ledere stillingene, etter en ulovlig avtale til 35 millioner kroner. NRK kan nå avsløre at kommunen har gjort ulovlige avtaler for langt mer.

Foto: Marita Andersen / NRK

Nord-Norges mest folkerike kommune har de siste årene hatt så dårlig råd at det har betydd både kutt i stillinger og stopp i kurs og reiser for de ansatte.

– En stund var det bare dopapir og kaffe vi hadde lov til å kjøpe inn, sier en ansatt i kommunen til NRK.

På samme tid har IT-avdelingen vært ute av kontroll. Det viser en rapport fra revisjonsfirmaet KomRev Nord, som nylig ble lagt frem. To kommunale IT-ledere har gått av etter rapporten, men har beholdt jobber i kommunen.

NRK kan nå avsløre at den ulovlige innkjøpspraksisen i kommunen er langt mer omfattende enn det som hittil har kommet frem.

Rådhuset, Tromsø kommune

En fersk rapport sier at IT-avdelingen på rådhuset i Tromsø mangler både kontroll og dokumentasjon på en rekke kostbare avtaler.

Foto: Marita Andersen / NRK

Rapporten sa at kommunen inngikk en ulovlig avtale til 35 millioner kroner med Bredbåndsfylket Troms AS. Det uten fullmakt fra politikerne og rådmannen. Ingen andre selskaper fikk anledning til å komme med anbud, slik loven krever. Dette kalles en ulovlig direkteanskaffelse.

Anbudsreglene skal sikre likebehandling av leverandører, at kommunene betaler riktig pris og hindre korrupsjon. Kommunen oppdaget i tide at avtalen var i strid med reglene. Den ble stoppet og pengene ble ikke utbetalt.

Undersøkelser NRK har gjort viser imidlertid at kommunen har utbetalt over 38 millioner kroner til Bredbåndsfylket Troms AS siden 2012, uten at det har vært gjennomført anbudskonkurranse.

I tillegg fortsatte IT-avdelingen å handle varer og tjenester fra selskapet Crayon, på tross av at rammeavtalen gikk ut i 2015.

Totalt har kommunen betalt rundt 60 millioner kroner til Crayon, uten å gjennomføre ny anbudskonkurranse. Det viser regnskapstall NRK har fått gjennom innsyn.

– Det er kritikkverdig at en kommune ikke overholder anskaffelsesreglene. Det må ikke skje fremover, og det er det vi forsøker å gjøre noe med blant annet gjennom å forsterke seksjon for anskaffelser.

Det sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen til NRK.

Stig Tore Johnsen, kommunedirektør i Tromsø.

Kommunedirektør i Tromsø kommune Stig Tore Johnsen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Varsel om «store og urealistiske» IT-prosjekter

En av landets fremste eksperter på lov om offentlige anskaffelser, Robert Myhre, reagerer kraftig på Tromsø kommunes IT-innkjøp.

– Slik jeg forstår det, har kommunen kjøpt for flere titalls millioner kroner direkte fra Crayon. Det er både ulovlig og helt uakseptabel praksis. Enhver kommune må vite at dette gjør man ikke.

Han mener kommunen ikke kan unnskyldes når det kommer til den avtalen.

– Det er ikke bare i strid med reglene, men det er også åpenbart manglende konkurranse om pris og kvalitet. Når kommunen kniper inn på andre områder, så er det trist.

Utbetalingene til Crayon som NRK har undersøkt gjelder blant annet Microsoftlisenser og lisenskontroll.

Fra før har revisjonen avdekket at kommunen har hatt manglende oversikt over bruk av lisenser.

I rapporten kommer det også frem at Senja kommune bruker flere av Tromsøs lisenser.

En stor del av IT-investeringene de siste årene er knyttet til kommunens plan om å flytte servertjenester opp i skylagring.

Arbeidene med disse IT-prosjektene skal ha startet for flere år siden, men kommunen skal ennå ikke ha fullført dem.

Bakgrunnen for revisjonen var et varsel som inneholder påstander om store og urealistiske IT-prosjekter. I varselet kommer det også frem påstander om bindinger mellom ansatte og leverandører.

Kontrollutvalget vil granske saken videre på bakgrunn av NRKs avsløring.

– Sløsing med offentlige midler

– Dersom kommunen har handlet for 100 millioner, uten gyldig avtale, så er det alvorlig. Det er graverende.

Det sier leder i kontrollutvalget i Tromsø Hans Petter Kvaal (H).

Dersom dette klages inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa), risikerer kommunen bot.

Hans Petter Kvaal

Hans Petter Kvaal (H) er leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune. Han reagerer kraftig på NRKs avsløring.

Foto: Eirk Hind Sveen / NRK

– Kommunen er pålagt å ha anbudskonkurranse på alt den kjøper. Hvis man handler for 100 millioner uten anbud, så har man ikke sikret lik konkurranse og best pris. Det er sløsing med offentlige midler, sier Kvaal.

Han mener dette setter den kommunale IT-tjenesten i et annet lys.

– Med de opplysningene NRK kommer med er det naturlig at vi må dypere inn i dette, sier Kvaal.

Risikerer millionbot

Kommunedirektør i Tromsø kommune, Stig Tore Johnsen, har undersøkt NRKs påstander om ulovlige avtaler med Bredbåndsfylket AS og Crayon.

Han bekrefter at kommunen ikke har lyst ut millionavtalene til Crayon AS etter 2015.

Når det kommer til millionutbetalingene til Bredbåndsfylket AS, sier Johnsen at kommunen har ment at avtalen var innenfor reglene.

Troms og Finnmark fylkeskommune eier mer enn 80 prosent av aksjeselskapet. En rekke kommuner i Troms er også eiere, som Tromsø.

Johnsen viser til begrepet «utvidet egenregi». Han mener det har gitt Tromsø kommune anledning til å handle uten en anbudsrunde.

– Når seksjon for anskaffelse i Tromsø kommune begynte å se nærmere på både aksjonæravtalen og vedtektene i Bredbåndsfylket opp mot dagens anskaffelsesregler, så man at dette ikke kan ses innenfor begrepet «utvidet egenregi».

Kommunen har inngått avtaler om IT-tjenester fra Bredbåndsfylket og Crayon for mer enn 130 millioner kroner. Til sammen har Bredbåndsfylket og Crayon fakturert kommunen for nær 100 millioner kroner, uten at det er gjennomført anbudskonkurranse.

Johnsen sier han er trygg på at kommunen nå har nødvendige rutiner på plass for å sikre at innkjøpene er i tråd med reglene.

– Er kommunen trygg på at man faktisk har fått de varene og tjenestene som er betalt for?

– Jeg skal ikke avvise at det kommer til å undersøkes gjennom en internkontroll, men så langt er det ingen grunn til å mistenke at noe slikt kan ha skjedd.

Dersom saken klages inn til Kofa, kan det bety en bot på 15 prosent av anskaffelsens verdi.

– Kommunen risikerer nå en gigantbot, kommentar?

– Vi anser at noe av dette er langt tilbake i tid, men det må vi se på. Vi mener man må se på når avtalene er inngått og fortolke reglene deretter.

Administrerende direktør i Crayon Norge, Geir Øivind Gulliksen, vil kun uttale seg om avtalen med Tromsø kommune.

– På generelt grunnlag kan si at vi har opplevd kommunen som en profesjonell aktør i den perioden vi har arbeidet med dem.

Dette er ikke første gang Tromsø kommune får kritikk for mangel på kontroll over økonomien.