Troms og Finnmark slås sammen

Stortinget vedtok som ventet regjeringens regionreform torsdag kveld, og Nord-Norge deles i to. Nordland består som egen region.

Troms og Finnmark slås sammen.

Troms og Finnmark blir en stor region.

Dagens 19 fylker blir erstattet av 11 regioner i 2020. 96 av representantene stemte for forslaget fra regjeringspartiene, mens 73 stemte imot.

– Arbeiderpartiet er imot tvangssammenslåing av både kommuner og fylker. Derfor stemte vi mot sammenslåingene, sier stortingsrepresentant for Ap i Troms, Martin Henriksen til NRK.

Dette mener Martin Henriksen om kveldens vedtak i Stortinget.

Martin Henriksen stemte mot tvangssammenslåingene.

Torsdag kveld vedtok Stortinget også med et knapt flertall at Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg slås sammen. Vedtaket ble fattet med 86 mot 83 stemmer.

Kommunalkomiteen på Stortinget har kommet fram til at antall kommuner skal kuttes fra 428 til 354. Det skal skje ved bruk av tvang i ti tilfeller.

Tilfreds statsråd

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

– Nå må Troms og Finnmark sette seg ned og finne noen av svarene. Så skal jeg og regjeringen være en medspiller for å finne de gode løsningene, sa Jan Tore Sanner etter kveldens stortingsvedtak.

Foto: JAN HARALD TOMASSEN / NRK

Etter avstemningen var det en fornøyd kommunal- og moderniseringsminister som møtte NRK i vandrehallen på Stortinget.

– Nå må Troms og Finnmark sette seg ned og finne noen av svarene. Så skal jeg og regjeringen være en medspiller for å finne de gode løsningene. Vi er opptatt av vekst, utvikling og bosetting, og vi skal bidra i den prosessen, sier Jan Tore Sanner.

– Hvor bør regionens fremtidige fylkesadministrasjon ligge?

– Det som regjeringen og jeg nå er opptatt av, er at det skal være en god, regional balanse. Vi er særlig opptatt av Øst-Finnmark og Vadsø, som i dag har mange, statlige offentlige arbeidsplasser. Det skal være en god, regional balanse.

Kan bli to fylkesmenn

For påtroppende fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker blir fylkesmannsstrukturen en av de første sakene hun må ta tak i når hun tiltrer. Hun utelukker ikke to fylkesmenn i den sammenslåtte regionen i Nord-Norge.

– Arbeidsplassene skal bli fordelt omtrent som i dag, og man vil også se på hvordan og hvor fylkeskommunens hovedadministrasjon blir plassert, sa Aspaker i et tidligere intervju med NRK.

– Men det blir også viktig at fylkesmannsembetene får til et godt og koordinert samarbeid med beredskapsetater, regioner og kommuner som man skal samarbeide med, sier Aspaker.