Hopp til innhold

Mener vindkraftanlegg er utsatt for hærverk – nå blir det politisak

Troms Kraft har oppdaget hærverk på Fakken vindkraftverk i Troms. De vil nå anmelde forholdet.

Vindmøller i Fakken Vindmøllepark på Vannøya i Karlsøy kommune.

Det er totalt 18 vindturbiner på Fakken i Karlsøy kommune, som gir en årlig kraftproduksjon på om lag 139 GWh.

Foto: Torstein Johansen.

Kraftselskapets vindkraftanlegg på Fakken på Vannøya i Troms er utsatt for to hærverk. Den ene skaden er funnet på en strømkabel som går til det nye planlagte vindkraftprosjektet Fakken II.

Den store kabelen er kappet i to.

– Kabelen vi har registrert er skadet skal gi strømforsyning til en målemast til Fakken II. Den som skal stå og måle vindressursen i området i minimum to år, sier kommunikasjonssjef i Troms Kraft, Inger Johnsen til NRK.

Her ligger lasermåleren som har blitt veltet.

Ledelsen i Troms Kraft mener at denne lasermåleren er blitt veltet med vilje.

Foto: Troms Kraft

Den andre skaden er på en såkalt Lidar-måler. Dette er lasermålerutstyr som er satt opp i et samarbeidsprosjekt mellom kraftselskapet og UiT – Norges arktiske universitet.

– Det kan se ut som at den er blitt veltet, sier Johnsen.

Det var Nordlys som først meldte om saken.

Les også: Troms Kraft mener Kvænangen er best egnet for vindkraft: – Kan henge lassoen på veggen

Mikkel Mathis Hætta kaster lasso. Han er en av Sápmis beste lassokastere.
Mikkel Mathis Hætta kaster lasso. Han er en av Sápmis beste lassokastere.

Vurderer sikkerhetstiltak

Begge forholdene vil bli politianmeldt i løpet av de neste dagene.

Vi anmelder både for å få saken registrert og fordi vi ser det er begått hærverk, sier kommunikasjonssjefen.

Det er ikke videoovervåkning på området. Kraftselskapet vurderer nå ekstra sikkerhetstiltak på området.

Les også: Aksjonerte mot vindkraftverk: – Et ran

Aksjon mot vindkraft på Øyfjellet i Vefsn
Aksjon mot vindkraft på Øyfjellet i Vefsn

Grunnen til at forholdene ikke ble anmeldt umiddelbart etter det ble oppdaget, er at Troms Kraft ville forsikre seg om at Lidar-måleren ikke hadde tippet av naturlige årsaker.

– Vi har nettopp fått siste informasjon om vindforholdene. Vi har vurdert om Lidar-måleren kunne ha blitt velta av vinden. Sånn som det ser ut nå, så ser også dette ut som ei ønska handling. Det er årsaken til at vi avventet anmeldelsen av begge sakene.

Les også: Åpnet Nord-Norges største vindpark

Fakken vindmølleparken
Fakken vindmølleparken

Ikke opplevd tidligere

Kommunikasjonssjefen sier Troms Kraft ikke har opplevd hærverk på vindkraftanlegget tidligere.

– Nei, det har vi ikke.

Fakken er et anlegg med 18 vindturbiner i Karlsøy kommune. Troms Kraft ser nå på muligheten for å utvide anlegget med 11 nye turbiner for å doble produksjonen.

Fakken vindpark

Vindkraftanlegget på Fakken skal etter planen utvides med 11 nye vindturbiner.

Foto: Laila Lanes / NRK

Strømkabelen som er blitt kuttet, er et ledd i å få satt opp ei målemast. Den skal stå i to år å ta inn data om vindressursen her.

Troms Kraft ser alvorlig på saken.

– Dette er kostbart utstyr som har stått med gode intensjoner. Måleutstyret er en del av en samarbeidsavtale som Troms Kraft Produksjon har med UiT for å bistå masterstudenter med oppgaver. Så det veldig synd at det har blitt utsatt for hærverk, sier Johnsen, sier Johnsen.

Hun ønsker ikke å spekulere i hva bakgrunnen for hærverket kan være.

Les også: Åpnet Nord-Norges største vindpark

Fakken vindmølleparken
Fakken vindmølleparken

Politiet avventer anmeldelsen

Seksjonsleder ved Troms politidistrikts etterforskningsenhet, Ståle Luther, sier politiet vil avvente en anmeldelse fra Troms Kraft før de ser videre på saken. De har foreløpig kun kjennskap til den via media.

Les også: Norge går mot kraftunderskudd: Vil gå hardest utover lommeboka i nord

Strømledninger. Tromsø. Arva.
Strømledninger. Tromsø. Arva.