Hopp til innhold

Troms Kraft mener Kvænangen er best egnet for vindkraft: – Kan henge lassoen på veggen

Flere kommuner i Nord-Troms har blitt vurdert for vindkraft, men Kvænangen blir nå pekt på som best egnet av Troms Kraft og Ymber. Det skremmer styreleder i reinbeitedistriktet.

Mikkel Mathis Hætta kaster lasso. Han er en av Sápmis beste lassokastere.

KATASTROFE: Mikkel Mathis Hætta sier at det ikke vil være mulig å drive med rein om det bygges vindmøller på sommerbeitet deres.

Foto: Johan Mathis Gaup / Johan Mathis Gaup

Det utpekte området i Kvænangen gir mest kraft til samfunnet, og krever samtidig minst arealbruk.

Det sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft og adm.dir. Erling S. Martinsen i Ymber i en pressemelding.

Det ble undersøkt områder om i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen passer til vindkraft. Bakgrunnen for mulighetsstudien er mangel på fornybar kraft til omstilling av næringslivet i Troms og Finnmark.

Området som er pekt ut som et mulig område for vindkraft ligger i fjellområdet ved Olmmairassa i Kvænangsbotn. Det skal kunne gi nesten 1 TWh fornybar kraft i året.

1 TWh vindkraft gir, ifølge Semmingsen og Martinsen, omtrent 48 millioner kroner årlig i kommunale inntekter.

Fra før har Kvænangen Kraftverk kraftproduksjon i området og vei fra Kvænangsbotn opp på fjellet.

Semming Semmingsen. Troms Kraft.

Semming Semmingsen, konsernsjef hos Troms Kraft, håper på å kunne bygge vindkraft flere steder i Nord-Troms.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Rene katastrofen

Det aktuelle området blir brukt til reindrift av Ábborášša reinbeitedistrikt. Alle tre reinbeitedistriktene som har beite i Kvænangsbotn er mot utbygging av vindkraft i Kvænangen.

– For oss er det rene katastrofen at vindmøller kommer til vårt distrikt.

Det sier styreleder i reinbeitedistriktet 34 Ábborášša, Mikkel Mathis Hætta.

Hvis den kommer til vårt distrikt kan vi henge lassoen på veggen. Da går det ikke an å drive med rein.

Mikkel Mathis Hætta ser tankefullt utover gårdsplassen.

Mikkel Mathis Hætta er sterkt imot utbygging av vindkraft i reinbeitedistrikt 34.

Foto: Johan Mathis Gaup / Johan Mathis Gaup

Hætta forklarer at distriktet har veldig lite sommerbeite og grønne områder. Det er akkurat det området som reinbeitedistriktet har definert som grønn beite, hvor Troms Kraft og Ymber ønsker å sette opp vindmøllene.

Han sier at grønne områder er det alfa og omega for at reinen skal kunne vokse.

De tre distriktene har vært tydelig i sin tale.

– Vi har fortalt hvordan vi har det og hva det kan medføre hvis det kommer vindmøller til vårt distrikt. Det er veldig skummelt.

Hætta sier at det er bra at de har vært med tidlig i prosessen og har kunne sagt hva de mener om den mulig kraftutbyggingen.

Les også: Se kart: Her er reinbeiteområdene hvor det kan bygges vindturbiner

Områder reindrift og mulig vindkraft.
Områder reindrift og mulig vindkraft.

Vil utrede konsekvensene

Vi erkjenner at reindriftsnæringen ikke ønsker en slik etablering, men vi har en klar ambisjon om at vi gjennom arbeidet med konsekvensutredningen kommer til enighet med reinbeitedistriktene om en akseptabel løsning, sier Troms Kraft og Ymber.

Selskapene ber nå om lov til å utrede konsekvensene av vindkraftproduksjon for reinbeitedistriktene og innbyggerne i kommunen.

De sier at det vil være en grundig utredning, som kan ta fire til fem år.

Deretter skal kommunestyret bestemme om de ønsker å åpne for utbygging.

Rein ved vindkraftanlegget i Kjøllefjord

Rein ved vindkraftanlegget i Kjøllefjord, Finnmark.

Foto: Per Jørgen Sørbø / Privat

Har ikke tatt stilling

Ordfører i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), har siden NVE la frem vindkart i 2019, som viser at det er god vindressurser i Kvænangsbotn, vært klar over at noen før eller senere kom til å ønske å bygge vindkraft i kommunen.

Kommunestyret har ikke tatt stilling til om de ønsker konsekvensutredning.

– Jeg tror at det er mange meninger knyttet til det og jeg tror ikke det er gitt at kommunestyret ønsker en konsekvensutredning.

Losnegaard Mevik sier at de skal prøve å få til den debatten allerede på kommunestyret 21 juni, men at det kan hende at tiden blir litt knapp.

– Jeg tror det er viktig at vi gjør en god jobb og ikke forhaster oss til å bestemme noe. Her må man tenke gode tanker og prøve å fatte kloke vedtak for fremtiden.

Eirik Losnegaard Mevik, ordfører i Kvænangen

Eirik Losnegaard Mevik, ordfører i Kvænangen kommune, sier at kommunestyret ikke har tatt stilling til om de ønsker konsekvensutredning.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ordføreren sier at reindriften og hvordan den påvirkes vil være en stor del av en konsekvensutredning, dersom kommunestyret sier ja til utredning.

Selv om kommunen har mulighet til å få inn 48 millioner kroner i året gjennom et vindkraftanlegg, mener ordføreren først og fremst at kommunen trenger mer folk, ikke penger.

– Men det kan jo også være to sider av samme sak.

Han sier at det også må vurderes om vindkraft vil styrke eller svekke Kvænangen i fremtiden.

– Det vi har størst behov for er mer folk. Reindriften utgjør mange folk i kommunen og lokalbefolkningen, hvis man ikke ønsker vindkraft og folk velger å flytte bort så hjelper det ikke med 48 millioner i kommunekassen hvis folk ikke ønsker å bo her.

Han sier at hvis de sier ja til konsekvensutredning så må man sikre at reindriftens interesser ivaretas i prosessen som kan ta flere år.

Flere aktuelle steder

Kvænangen er ikke det eneste stedet selskapene ønsker å bygge vindkraft. Ymber og Troms Kraft vil søke om konsesjonsprosess for et mindre område i Storfjord.

Stuorraoavi-høyden i Storfjord har mange av de samme kvalitetene som området i Kvænangen, men er betydelig mindre. Også i dette området er det allerede vannkraftproduksjon og eksisterende vei. Det reduserer inngrepene i naturen, sier Semmingsen og Martinsen.

Tre andre områder i Storfjord, Kåfjord og Nordreisa har også blitt utpekt som aktuelle for vindkraftproduksjon, men her er det for tidlig å si om selskapene ønsker å bygge ut.

Nå ønsker begge selskapene å gå videre med konsesjonsprosessen for området i Kvænangen og Storfjord.

Les også: Blir reinen skremt – og i så fall av kva?

Rein ved vindkraftanlegget i Kjøllefjord
Rein ved vindkraftanlegget i Kjøllefjord