Hopp til innhold

Tor Einar (20) er møkklei nye lovforslag: – Kan ikke en fisker bare få fiske?

Forsvarsdepartementet foreslår å gjøre det straffbart for fiskere å lagre data fra ekkolodd. Fisker Tor Einar Bietilæ (20) forstår ikke hvorfor bruken av et viktig arbeidsverktøy plutselig skal kunne gi ett års fengsel.

Tor Einar Bietilæ

Tor Einar Bietilæ forstår ikke hvorfor et viktig verktøy for fiskerne plutselig skal bli ulovlig å bruke.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Man lodder uansett etter fisk, man bryr seg ikke om bunnen. Bunnen er jo der uansett, sier Bietilæ.

Vadsøværingen er én av mange fiskere i Norge som bruker ekkolodd for å kartlegge fisk og bunnforhold. Flere typer ekkolodd registrerer og lagrer dataen den får inn om havbunnen.

Nå ønsker Forsvarsdepartementet (FD) å oppdatere en gammel lov om forsvarshemmeligheter som gjør det å ta vare på denne informasjonen ulovlig.

Jeg ser ikke poenget med det der i det hele tatt. Jeg kan ikke tenke meg hva man kan gjøre med litt bunndata, sier Bietilæ.

Området det gjelder er innenfor norsk territorialfarvann. Denne grensen er 12 nautiske mil fra land langs hele kysten, inkludert Jan Mayen og Svalbard.

All bunndata innenfor denne grensen som er tettere enn 50 ganger 50 meter og dypere enn 30 meter kan bli gradert som konfidensiell informasjon.

Strafferammen er ett års fengsel.

Forslaget ble sendt ut på høring i september, og høringsfristen gikk ut 13. desember.

Bietilæ kan ikke forstå hvorfor fiskerne ikke skal få lov til å ta vare på bunndataen når havet er arbeidsplassen deres.

Man blir helt satt ut. Hva er det neste? Skal man ikke få ha radar om bord på båten heller? Jeg tror de må gi seg og la oss være i fred. Vi begynner å bli dritlei. Snart må man vel søke om å få lov til å starte motoren på båten, sier han.

Det var Fiskeribladet som omtale saken først.

Tor Einar Bietilæ

Tor Einar Bietilæ føler det innføres regler i hytt og vær for fiskerne.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ber om at forslaget trekkes tilbake

Høringen til forslaget gikk ut 13. desember.

I sitt høringssvar ber generalsekretær i Norges Fiskarlag, Sverre Johansen, om at forslaget trekkes tilbake.

Han mener hele sakskomplekset må utredes på en langt bedre og tverrfaglig måte.

Slik vi vurderer det, vil forslaget ramme hele den norske fiskeflåten og en rekke annen aktivitet på sjøen. Vi kan ikke se behovet, og i praksis er det ikke mulig å gjennomføre, sier han.

Generalsekretæren mener forslaget til ny forskrift vil sette fiskeflåtene mange tiår tilbake teknologisk.

I tillegg sier han at dette forslaget utfordrer det svært viktige og gode samarbeidet mellom Forsvaret og norske fiskere.

Dette innebærer en kriminalisering av fiskere som bruker utstyr som har vært allment tilgjengelig i flere tiår. Å skulle gjøre dette forbudt og straffbart synes vi er aldeles urimelig, sier Johansen.

Forstår ikke argumentasjonen

Det at nøyaktige data om hvordan havbunnen ser ut langs Norges kyst blir hemmeligstemplet faller i dårlig smak hos Norvald Kjerstad ved NTNU.

Prinsippet burde være slik at i utgangspunktet skulle alle ha tilgang til alt med mindre Forsvaret hadde noen spesielle skjermingsverdige objekt, sier han.

Kjerstad er dosent på Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk. Han mener dette forslaget er i strid med FNs ønske om at alle land skal bidra med bedre kartlegging av havet. I tillegg er Norge eneste Nato-land som kan få en slik restriksjon.

Hadde vi vært i 1950 kunne jeg forstått det, men ikke i dag. Teknologien for å lage slik data er så billig og tilgjengelig i dag at alle kan ha det, sier dosenten.

I tillegg mener han departementet ikke kan bruke argumentet med at Forsvaret har skjermingsverdige installasjoner de vil beskytte på Svalbard, ettersom Norge ikke kan ha militære objekter der via Svalbardtraktaten.

Norvald Kjerstad

Norvald Kjerstad ved NTNU mener Forsvarsdepartementets forslag er helt absurd.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vil kunne reagere på ulovlig kartlegging

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen i FD sier hensikten med forskriften ikke er å hindre fiskere i å utøve sitt yrke, men å kunne reagere overfor ulovlig og systematisk kartlegging av bunnforholdene langs kysten av Norge.

Det er fordi de mener dette kan true Norges sikkerhet.

Utstyr som fiskerne bruker for navigering og fiske omfattes altså som utgangspunkt ikke av forbudet, sier han.

Forslaget ble sendt på høring av den forrige regjeringen. Den nye regjeringen har derfor ikke tatt stilling til saken og vil gå gjennom høringsinnspillene når høringen er avsluttet.

Bentzen sier Svalbard håndteres på samme måte som norskekysten med hjemmel i sikkerhetsloven.

Det er FD sitt syn at Svalbard og Jan Mayen har en så strategisk viktig beliggenhet at informasjon om bunndata fra territorialfarvannet kan være av interesse for fremmede stater og aktører, sier han.

I tillegg sier Bentzen at forskriften som er foreslått er en oppmykning av Stortingets lovvedtak fra 2017 om innsamling av bunndata.

Bent-Joacim Bentzen

Bent-Joacim Bentzen i Forsvarsdepartementet sier det lenge har eksistert et forbud mot bruk av graderte bunndata.

Foto: Eirill DeLonge

– Kan ikke en fisker bare få fiske?

Fisker Tor Einar Bietilæ føler fiskerne får altfor mange regler kastet etter seg, noe som han frykter skremmer unge personer vekk fra yrket.

Det blir noe så inni helsike å sette seg inn i. Min far dro ut med båten to timer etter at han kjøpte den. Det kan man bare glemme i dag. Det er så mye papirer, sier han.

Tjueåringen forbereder seg til neste sesong om dagen. Han gleder seg masse til fisket begynner igjen i januar, men er lei av å bli pålagt regler han ikke ser poenget med,

Kan ikke en fisker bare få fiske?