Hopp til innhold

Til kamp mot gruva: – Vi slakter vår siste rein for å betale rettssaken

Reineierne i Kvalsund har en siste mulighet til å stoppe gruva som de hevder ødelegger livsgrunnlaget deres. Nå har de hyret advokat og forbereder rettssak mot staten.

Nils Mikkelsen Utsi

TIL SAK: Reineier Nils Mikkelsen Utsi har tro på at distriktet han leder, vil vinne en rettssak. – Dommeren må forstå at vi snakker vi om reindriftas liv eller død.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi har ikke noen annen utvei. Vedtaket om å tillate gruvedrift er ugyldig, sier Nils Mikkelsen Utsi, leder for reinbeitedistrikt 22 Fiettar.

Utsi er ikke i tvil om at den internasjonale urfolksretten gir dem ryggdekning.

– Gruvedrift vil være i strid med FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter. Her er det en god del reineiere som må slutte med sin virksomhet, sier han.

Driver under bakken

Gruveselskapet Nussir ASA mener selv de har vært svært lydhøre for reindriftas krav.

Direktør Øystein Rushfeldt har flere ganger understreket at både gruvevirksomhet og viktige transportveier vil være under bakken. Selve gruveområdet er allerede industriområde og grustak i dag.

Reinflytting Nussir

Både staten og selskapet Nussir mener at reindrifta kan overleve i området, der det også tidligere har vært gruvedrift. Bildet er fra reinflyttinga høsten 2017.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Også staten har ment at gruvedrift og reindrift kan eksistere side om side. Gruveselskapet la om sine planer etter innspill fra fagmyndighetene og fra reindrifta selv, sa satssekretær Magnus Thue til NRK i fjor.

Ikke nok

Nussir har også lagt planer for redusert drift i en periode på våren, mens det er mye aktivitet i området. Utsi avviser at tiltakene kan berge reindrifta.

– Reinen trekker naturlig i området, fram og tilbake. Vi har reindrift her hele barmarksperioden, helt fram til begynnelsen av oktober.

– Men i driftsfasen vil det ikke være aktivitet på bakken?

– Selv om driften sies å være underjordisk, må man jo drive og bråke. Disse kobberforekomstene ligger ganske tett oppunder overflaten. Det vil være lyder, og det vil være menneskelig trafikk på landjorda. Steinmassene skal jo fraktes bort, sier Utsi.

– Vi er ganske sikre på at vi får en viktig trase stengt med virksomheten.

Det er her i Repparfjorden at selskapet Nussir har fått konsesjon til å drive en kobbergruve. Gruveavfallet skal dumpes rett i fjorden.

Har vært raske

Distriktets advokat Jon-Andreas Lange skriver til NRK at han skal møte reinbeitedistriktet den første uka i september for å sette seg inn i saken.

– Hvorfor har dere ventet så lenge med rettssaken?

– Det endelige avslaget var like før jul. Så har vi brukt tiden til å finne ut av hva som er mulig å gjøre. Økonomi er et viktig tema. Jeg synes distriktet har reagert fort, sier Utsi.

– Vi er nå villig til å slakte den siste reinen for at vi skal kunne få betalt rettssaken, for utfallet er uansett det samme: Vi vil ikke ha noen reindrift med en gruve her.

Får støtte

Reinbeitedistriktet slipper å betale hele rettssaken selv. Sametinget har bevilget 400.000 kroner fra en støtteordning de har etablert. Den kom på plass fordi det har vært et stadig økende press på arealer og andre rettigheter, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

– Vi ønsker noen gode rettsavgjørelser å bygge på videre, så det kan danne presedens for lignende saker i framtida.

Muotka vil også følge opp overfor det tyske selskapet.

– Vi registrerer at de i sine egne etiske retningslinjer sier at de respekterer urfolksrettigheter og følger FN-regler. Det kommer vi selvfølgelig til å følge opp. Vi regner med at de ikke kan ha gjort grundige nok forundersøkelser.

Vil ha dialog

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt har ikke fått varsel om noe søksmål og kan ikke kommentere det nærmere.

– Det beste som kan skje er at vi får en dialog rundt bordet og at vi kan komme til en løsning. Det betyr at ressursene kan brukes til reindrifta i Finnmark i stedet for til advokater i Oslo, sier Rushfeldt til NRK.