Hopp til innhold

Varsler rettssak etter at Nussir fikk gruvetillatelsen

Konsekvensene av å starte gruvevirksomhet midt i hjerte av et reinbeitedistrikt er fatale, ifølge reindriftsutøvere.

Nils M. Utsi i Fiettar

FATALE KONSEKVENSER: Fiettar-reinbeitedistrikt har klaget på gruvetillatelsen som staten har gitt Nussir, fordi det vil ha negativ påvirkning for reindrifta. Inngrepet er så alvorlig at reinens adferd vil forandre seg, mener lederen i Fiettar (til venstre i bildet).

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– En gruve midt i vår kalvingsområde er ikke annet enn en krise for oss, sier nestleder i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mathis Sara.

Fiettars næringsplan har hele tiden vært å livnære seg med slakteuttak av gode reinsdyr. Frem til nå har planen fungert godt, siden reinsdyrene får beite og hvile godt om somrene i Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark.

Nå har imidlertid regjeringen bestemt å gi en annen næringsaktør innpass i Fiettars kalvingsområde. Nussir ASA gruveselskap har fått grønt lys fra staten til å grave etter kobber.

Det gir utfordringer både for rein og reindriftsutøvere.

Nils Mathis Sara

KRISE: Nestleder i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mathis Sara mener gruven vil føre til at de mister kalver.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Vår næringsutvikling blir veldig utfordrende. Slaktevektene vil gå ned, da hver enkelt rein blir lettere på grunn av inngrep og tap av landområder, sier Sara.

En annen konsekvens er de små reinkalvene.

– Gruven vil føre til at vi mister kalver, fordi vi kan ikke lenger bruke vår kalvingsområde, sier Sara.

Saksøker staten

Lederen i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mikkelsen Utsi mener eneste utvei nå er å ta saken til domstolene. Han bekrefter at de tar ut søksmål mot staten.

Nils Utsi

FØLER SEG PRESSET: Leder i Fiettar reinbeitedistrikt, Nils Utsi, føler at de er trengt opp i et hjørne hvor eneste utvei er domstolene.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Jeg føler at vi er presset til å ta saken til rettssystemet. Staten har konkludert i saken og da er det ikke lenger mulig å klage. Da har vi ikke annet alternativ enn å ta saken til retten, sier Utsi.

Fiettar vil prøve gyldigheten til statens gruvetillatelse til Nussir ASA i domstolene. Utsi mener at vedtaket krenker deres menneskerettigheter.

– Bryter ikke med menneskerettigheter

Nærings- og fiskeridepartementet avviser at de bryter Norges folkerettslige forpliktelser og vil ikke kommentere et eventuelt søksmål i saken.

Magnus Thue

SAMEKSISTERING: Statssekretær Magnus Thue I Nærings- og fiskeridepartementet mener at gruvedrift og reindrift kan fungere sammen.

Foto: Marte Garmann

– Reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktige i vurderingen av denne saken. De avbøtende tiltakene ble satt etter innspill fra Fylkesmannen i Finnmark, som er en faginstans på feltet. Videre ble det tatt hensyn til innspill fra reinbeitedistriktene og den reindriftsfaglige rapporten som særlig peker på veien til Ulveryggen som et problem. Basert på dette satte Nærings- og fiskeridepartementet ytterligere strengere driftsvilkår. Det er departementets vurdering at gruvedriften vil kunne sameksistere med reindriften, sier statssekretær Magnus Thue.

Lederen i Fiettar Nils M. Utsi er ikke enige at reindrift og gruve går hånd i hånd.

Gruven er planlagt i et veldig smalt vegetasjonsområde i Kvalsund kommune. Det er veldig lite å gå på fra sjøen til høyfjellsområde, ifølge Utsi.

Industrien vil også blokkere reinsdyrenes tradisjonelle nomadiske bevegelsesmønstre, slik at reinsdyrenes vaner vil bli endret. Ettersom gruven er planlagt i kalvingsområde, vil reinsdyrene bli presset til å føde kalven en annen plass. Da kan den fort trekke seg til høyfjellsområde, som ikke er et godt egnet område for kalving. Rovdyrene trives bedre i disse områdene enn i naturlige kalvingsområder.

– Det sier seg selv at for kalvene blir det svært utfordrende å ta de første stegene ut til livet, sier Utsi.

Nussir ønsker dialog med reindrifta

Daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, vil gjerne komme i kontakt med Fiettar reinbeitedistrikt og etablere kommunikasjon.

Øystein Rushfeldt

DIALOG: Daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, ønsker ikke å kommunisere med Fiettar via media, men heller direkte med dem.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi ønsker dialog med Fiettar. Vi ønsker direkte dialog og ikke et dialog via avisene, sier Rushfeldt, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Nils Utsi har ikke noe imot dialog.

– Dialog er det beste og vi har også prøvd å kommunisere med han (Rushfeldt, jour. anm.). Det ser ut som begge parter ønsker å snakke sammen, men likevel så kan de ikke det.

Lederen i Fiettar forklarer at Øystein Rushfeldt vil naturlig nok ha sitt selskap fortest mulig i gang. Samtidig er det slik at Fiettar ikke kan tillate dette, fordi da mister reindriftsutøverne sitt levebrød.

– Dialog ville vært fint, men spørsmålet er når har du et dialog? Spør Utsi.

Han er litt usikker på hva Rushfeldt mener med dialog.

– Hvis det er et bra dialog at han får lov til å bygge alt han har lyst til, men når vi viser motstand, så er det slik at vi ikke vil ha et dialog. Vi syns det er han som ikke vil kommunisere med oss, sier Utsi.

Klagene endret ikke vedtaket

Forrige uke bestemte Nærings- og fiskeridepartementet å opprettholde sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon til Nussir ASA for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

Ingen av klagene som tikket inn på regjeringens e-postkonto forandret på gruvetillatelses-vedtaket som ble bestemt allerede i februar.

«Departementet har behandlet klagene som har kommet inn og har ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket.», skriver regjeringen i deres nettside regjeringen.no.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere uttalt at gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, og det vil gi nye arbeidsplasser og kompetanse.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

NYE ARBEIDSPLASSER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ser positivt på etablering av Nussir-gruve, fordi det vil føre blant annet til flere nye arbeidsplasser.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I tillegg så har departementet vært tydelige på at Nussir gruveselskap må ta ekstra hensyn til reindrifta og skrevet 14 punkter på avbøtende tiltak som skal sikre dette. (Sjekk faktaboks)

Særlig punkt 1. og 2. skal være tiltak som skal sikre «stilleperioder» under reinkalvingen.

Avbøtende tiltak er ikke tilfredsstillende

Avbøtende tiltak er en god løsning for gruveselskapet, men for reindrifta er ikke dette passende løsning, mener Leder i Fiettar Nils M. Utsi.

Det eneste avbøtende tiltak som er fornuftig for reindrifta er at det finnes ingen gruvevirksomhet i området i perioden når rein er i området. Fiettar flytter inn med reinsdyrene på slutten av april og er der frem til oktober måned.

– Man oppnår ingenting ved å stoppe gruvedriften i en kortere tidsrom, for eksempel fra tidlig mai frem til midten av juni, slik som det foreslås. Vi vet fra tidligere erfaringer at selv om gruvedriften stanses, så vil det være folk i området. Da jobber folk med andre oppgaver som ikke har direkte tilknytning til driften, slik som vedlikeholdsarbeid og annet. Det vil alltid være mennesker der som bråker, slik at disse avbøtende tiltakene er ikke tilstrekkelige for våres del, sier Utsi.

– Konsekvensene for reindrifta er alvorlig, og departementets avbøtende tiltak er ikke noe annet enn tullprat, legger Utsi til.

Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)