Hopp til innhold

Varsler rettssak etter at Nussir fikk gruvetillatelsen

Konsekvensene av å starte gruvevirksomhet midt i hjerte av et reinbeitedistrikt er fatale, ifølge reindriftsutøvere.

Nils M. Utsi i Fiettar

FATALE KONSEKVENSER: Fiettar-reinbeitedistrikt har klaget på gruvetillatelsen som staten har gitt Nussir, fordi det vil ha negativ påvirkning for reindrifta. Inngrepet er så alvorlig at reinens adferd vil forandre seg, mener lederen i Fiettar (til venstre i bildet).

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– En gruve midt i vår kalvingsområde er ikke annet enn en krise for oss, sier nestleder i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mathis Sara.

Fiettars næringsplan har hele tiden vært å livnære seg med slakteuttak av gode reinsdyr. Frem til nå har planen fungert godt, siden reinsdyrene får beite og hvile godt om somrene i Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark.

Nå har imidlertid regjeringen bestemt å gi en annen næringsaktør innpass i Fiettars kalvingsområde. Nussir ASA gruveselskap har fått grønt lys fra staten til å grave etter kobber.

Det gir utfordringer både for rein og reindriftsutøvere.

Nils Mathis Sara

KRISE: Nestleder i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mathis Sara mener gruven vil føre til at de mister kalver.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Vår næringsutvikling blir veldig utfordrende. Slaktevektene vil gå ned, da hver enkelt rein blir lettere på grunn av inngrep og tap av landområder, sier Sara.

En annen konsekvens er de små reinkalvene.

– Gruven vil føre til at vi mister kalver, fordi vi kan ikke lenger bruke vår kalvingsområde, sier Sara.

Saksøker staten

Lederen i Fiettar reinbeitedistrikt Nils Mikkelsen Utsi mener eneste utvei nå er å ta saken til domstolene. Han bekrefter at de tar ut søksmål mot staten.

Nils Utsi

FØLER SEG PRESSET: Leder i Fiettar reinbeitedistrikt, Nils Utsi, føler at de er trengt opp i et hjørne hvor eneste utvei er domstolene.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Jeg føler at vi er presset til å ta saken til rettssystemet. Staten har konkludert i saken og da er det ikke lenger mulig å klage. Da har vi ikke annet alternativ enn å ta saken til retten, sier Utsi.

Fiettar vil prøve gyldigheten til statens gruvetillatelse til Nussir ASA i domstolene. Utsi mener at vedtaket krenker deres menneskerettigheter.

– Bryter ikke med menneskerettigheter

Nærings- og fiskeridepartementet avviser at de bryter Norges folkerettslige forpliktelser og vil ikke kommentere et eventuelt søksmål i saken.

Magnus Thue

SAMEKSISTERING: Statssekretær Magnus Thue I Nærings- og fiskeridepartementet mener at gruvedrift og reindrift kan fungere sammen.

Foto: Marte Garmann

– Reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktige i vurderingen av denne saken. De avbøtende tiltakene ble satt etter innspill fra Fylkesmannen i Finnmark, som er en faginstans på feltet. Videre ble det tatt hensyn til innspill fra reinbeitedistriktene og den reindriftsfaglige rapporten som særlig peker på veien til Ulveryggen som et problem. Basert på dette satte Nærings- og fiskeridepartementet ytterligere strengere driftsvilkår. Det er departementets vurdering at gruvedriften vil kunne sameksistere med reindriften, sier statssekretær Magnus Thue.

Lederen i Fiettar Nils M. Utsi er ikke enige at reindrift og gruve går hånd i hånd.

Gruven er planlagt i et veldig smalt vegetasjonsområde i Kvalsund kommune. Det er veldig lite å gå på fra sjøen til høyfjellsområde, ifølge Utsi.

Industrien vil også blokkere reinsdyrenes tradisjonelle nomadiske bevegelsesmønstre, slik at reinsdyrenes vaner vil bli endret. Ettersom gruven er planlagt i kalvingsområde, vil reinsdyrene bli presset til å føde kalven en annen plass. Da kan den fort trekke seg til høyfjellsområde, som ikke er et godt egnet område for kalving. Rovdyrene trives bedre i disse områdene enn i naturlige kalvingsområder.

– Det sier seg selv at for kalvene blir det svært utfordrende å ta de første stegene ut til livet, sier Utsi.

Nussir ønsker dialog med reindrifta

Daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, vil gjerne komme i kontakt med Fiettar reinbeitedistrikt og etablere kommunikasjon.

Øystein Rushfeldt

DIALOG: Daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, ønsker ikke å kommunisere med Fiettar via media, men heller direkte med dem.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi ønsker dialog med Fiettar. Vi ønsker direkte dialog og ikke et dialog via avisene, sier Rushfeldt, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Nils Utsi har ikke noe imot dialog.

– Dialog er det beste og vi har også prøvd å kommunisere med han (Rushfeldt, jour. anm.). Det ser ut som begge parter ønsker å snakke sammen, men likevel så kan de ikke det.

Lederen i Fiettar forklarer at Øystein Rushfeldt vil naturlig nok ha sitt selskap fortest mulig i gang. Samtidig er det slik at Fiettar ikke kan tillate dette, fordi da mister reindriftsutøverne sitt levebrød.

– Dialog ville vært fint, men spørsmålet er når har du et dialog? Spør Utsi.

Han er litt usikker på hva Rushfeldt mener med dialog.

– Hvis det er et bra dialog at han får lov til å bygge alt han har lyst til, men når vi viser motstand, så er det slik at vi ikke vil ha et dialog. Vi syns det er han som ikke vil kommunisere med oss, sier Utsi.

Klagene endret ikke vedtaket

Forrige uke bestemte Nærings- og fiskeridepartementet å opprettholde sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon til Nussir ASA for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

Ingen av klagene som tikket inn på regjeringens e-postkonto forandret på gruvetillatelses-vedtaket som ble bestemt allerede i februar.

«Departementet har behandlet klagene som har kommet inn og har ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket.», skriver regjeringen i deres nettside regjeringen.no.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere uttalt at gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, og det vil gi nye arbeidsplasser og kompetanse.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

NYE ARBEIDSPLASSER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ser positivt på etablering av Nussir-gruve, fordi det vil føre blant annet til flere nye arbeidsplasser.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I tillegg så har departementet vært tydelige på at Nussir gruveselskap må ta ekstra hensyn til reindrifta og skrevet 14 punkter på avbøtende tiltak som skal sikre dette. (Sjekk faktaboks)

Særlig punkt 1. og 2. skal være tiltak som skal sikre «stilleperioder» under reinkalvingen.

Avbøtende tiltak er ikke tilfredsstillende

Avbøtende tiltak er en god løsning for gruveselskapet, men for reindrifta er ikke dette passende løsning, mener Leder i Fiettar Nils M. Utsi.

Det eneste avbøtende tiltak som er fornuftig for reindrifta er at det finnes ingen gruvevirksomhet i området i perioden når rein er i området. Fiettar flytter inn med reinsdyrene på slutten av april og er der frem til oktober måned.

– Man oppnår ingenting ved å stoppe gruvedriften i en kortere tidsrom, for eksempel fra tidlig mai frem til midten av juni, slik som det foreslås. Vi vet fra tidligere erfaringer at selv om gruvedriften stanses, så vil det være folk i området. Da jobber folk med andre oppgaver som ikke har direkte tilknytning til driften, slik som vedlikeholdsarbeid og annet. Det vil alltid være mennesker der som bråker, slik at disse avbøtende tiltakene er ikke tilstrekkelige for våres del, sier Utsi.

– Konsekvensene for reindrifta er alvorlig, og departementets avbøtende tiltak er ikke noe annet enn tullprat, legger Utsi til.

Korte nyheter

 • Bivde gonagasreappáid 14,3 miljovnna ovddas mannan vahkku

  Les på norsk.

  Norges Råfisklag dieđiha ahte leat bivdán 32 tonna gonagasreappá mannan vahkus. Dasa lea 14,3 miljovnna ruvnno árvu.

  Mannan vahkku bivddus lei lassáneapmi ovddit vahkkus, go bivde 26 tonna ja dineje 13 miljovnna ruvnno.

  20 tonna bivdojuvvui earremuddejuvvon bivddus, mas 135 fatnasa ledje mielde.

  7,5 tonna lei bivdojuvvon Máhkarávju guovllus, olggobealde muddejuvvon guovllu, vástideaddji hivvodat bivdojuvvui ges bivdoearreregulerejuvvon guovllus Várjjagis.

  Kongekrabbe tatt på Havforskningsinstituttets kongekrabbetokt
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Čuoika mii sáhttá njoammudit tropalaš dávdda gávdnon Ruoŧas

  Les på norsk.

  Čuoika Culex modestus, mii sáhttá njoammudit Vestnilfebera, lea Eurohpás olu lassánan maŋemus jagiid.


  2016:as gávdne čuoikka Skånes ja 2022:s ges Hallanddas Ruoŧas. Dađistaga go dálkkádat lieggana, de loaktá čuoika buoret davvin go ovdal. Dássážii eai leat gal gávdnan virusa Ruoŧas.

  Virus njoammu varranjammi njiŋŋelas čuoikan, ja boahtá álgoálggus lottiin.

  Eanaš dáhpáhusain - birrasiid 80 proseanttas - ii dovdda njoammuduvvon dávdamearkkaid oabanassiige. Vuoras olbmot ja olbmot geain lea heajut immuvdnasuodjalus sáhttet duođalaččat buohccát.

 • Kartlegger måker ved hjelp av drone

  Det vil være økt dronetrafikk i Trondheim i dagene framover. Grunnen er at kommunen skal kartlegge måkebestanden, noe som blir gjort ved å telle måkereir med drone.

  Kommunen opplyser at arbeidet vil skje på dagtid, og hovedaktiviteten vil være over tak og bygninger ved fjæra. Arbeidet starter i dag og varer til torsdag.