Hopp til innhold

WWF mener Arktis er i «historisk krise»: – Livsbetingelsene endres for godt

En ny WWF-rapport oppsummerer klimasituasjonen i Arktis. – Det foregår akkurat nå et økologisk skifte av helt historiske dimensjoner, sier miljøpolitisk leder.

Isbjørn

Arter som isbjørn, klappmyss og narhval går en høyst usikker fremtid i møte, ifølge WWF.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

I lys av torsdagens nyheter fra USA hvor Trump altså trekker seg fra Parisavtalen, uttrykker ledere verden over bekymring for hvordan det nå vil gå med det mange mener er vår tids største utfordring: Klimaendringer.

Og i Norge retter miljøvernorganisasjoner særlig blikket mot Arktis, hvor effektene av global oppvarming merkes først og best, og hvor endringene skjer dobbelt så raskt som i resten av verden.

Ingrid Lomelde i WWF Norge

Ingrid Lomelde mener det er et akutt behov for å beskytte dyrelivet gjennom nye former for naturvern.

Foto: Anja Elmine Basma

I en ny WWF-rapport ved navn «Livet på kanten», oppsummeres senere års forskning på konsekvensene av arktiske klimaendringer. En lesning som er alt annet enn hyggelig.

– Det foregår akkurat nå et økologisk skifte av helt historiske dimensjoner. Det er vanskelig å overdrive alvoret, de fantastiske artene i Arktis er i en historisk krisesituasjon, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde til NRK.

– Vi ser begynnelsen på prosesser som er i ferd med å endre livsbetingelsene i Arktis for godt. Det er skremmende når vi vet at dette er økosystemer som har vært stabile i millioner av år.

– Uakseptabelt

Endringer i og rundt iskanten nevnes som spesielt alvorlige, og WWF mener man nå kan slå fast at isavhengige arter som narhval, isbjørn og klappmyss vil oppleve voldsomme reduksjoner i sine leveområder i årene framover.

Selv om iskanten er i stadig bevegelse og trekker seg nordover og sørover i varierende grad fra år til år, er hovedinntrykket at den beveger lenger og lenger nord, bemerker Lomelde.

Med mindre is er det mer rom for industriell aktivitet, og WWF frykter flere skip og mer press fra selskaper som ønsker å lete etter olje.

Arktiske Bikkepunkt

Iskanten er den viktigste området for liv i Arktis, ifølge den nye rapporten. – Alt liv i Arktis starter i stor grad ved iskanten.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Akkurat nå sitter energi- og miljøkomiteen på Stortinget og diskuterer forvaltningsplanen for Norskehavet, hvor regjeringen har foreslått å flytte definisjonen av iskanten nordover. Slik at det etter hvert kan åpnes for ny oljeleting. Det synes vi er helt uakseptabelt.

I disse sårbare områdene er det et minimum at land som Norge tar et nasjonalt ansvar.

Ønsker en oppdatering

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen påpeker at Norge har et strengt miljøregelverk og at vi ligger helt i front av internasjonalt samarbeid.

På spørsmål om ny næringsvirksomhet i Arktis, sier Helgesen at slik virksomhet må skje på en måte som «begrenser risiko og miljøpåvirkning, og som tar hensyn til at klima og miljøforhold er i rask endring».

– Hvorfor vil dere tegne iskartet på nytt igjen?

– Det er riktig at den inntegningen av iskanten som et særlig verdifullt og sårbart område er den samme som i meldingen fra 2015. Der ble iskanten i Barentshavet oppdatert.

Dette er en oppdatering av den beregningen som lå til grunn for forvaltningsplanene for Barentshavet fra 2006 og 2011, fortsetter han.

Vidar Helgesen ser Trumps pressekonferanse

– Det hadde vært lite hensiktsmessig å bruke eldre data når man nå kartfester Vesterisen som et særlig verdifullt og sårbart område i Norskehavet, sier Vidar Helgesen.

Foto: NRK

– Forskjellen er at det er benyttet nyere isdata, slik at grensen blir representativ for issituasjonen slik den har vært de senere årene. Det er denne grensen vi forholder oss til i forvaltningen.

Behandles i Stortinget 14. juni

Anna Ljunggren er saksordfører for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet, og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Nordland.

Anna-Kristin Ljunggren

Anna-Kristin Ljunggren (Ap) sier hun deler WWFs bekymringer vedrørende livet i Arktis.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Er det aktuelt å flytte på noen grenser her?

– Vi er i forhandlinger med andre partier for å finn en løsning. Det handler om du skal ha petroleumsaktivitet i eller ved iskanten. Det er vi skeptisk til.

– Hvorfor det?

– Det er svært sårbare områder vi snakker om her. Det er mye havis som driver rundt iskanten. Og det vil uansett være svært krevende for oljeselskaper å drive utvinning her, sier Ljunggren.

Torsdag avgir komiteen sin innstilling, før saken behandles i Stortinget 14. juni.

Svalbardfjell

Rundt Svalbard er 70 000 km² av sjøområdene innenfor vernede områder, opplyser Vidar Helgesen. Han er enig i at marine verneområder er et viktig tiltak når det gjelder å bevare havmiljøet, men sier dette bare kan være ett av flere virkemidler.

Foto: Arild Moe / NRK