Hopp til innhold

Tar imot flyktninger - tross nei fra regjeringen

Fem av landets største byer sier de kan ta imot flere syke flyktninger fra Syria. Det til tross for at regjeringen sa nei til FN, uten å spørre kommunene først.

Syria

Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø er alle åpne for å ta imot flere syke syriske flyktninger, skriver Vårt Land.

Foto: HO / Afp

Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø er alle åpne for å ta imot flere syke syriske flyktninger, skriver Vårt Land. De tar dermed i mot 123 syriske flyktninger med spesielle behov - som regjeringen tidligere har sagt nei til FN om å ta imot.

– Vi ble ikke forespurt om å ta imot de flyktningene da forslaget kom opp først, bekreftersosial, bolig og områdesatsing til NRK.

Eiler Macody Lund

Byråd i Bergen Eiler Macody Lund mener flere kommuner bør gjøre som det - og ta sitt ansvar for å ta imot pleietrengende mennesker.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Nå har Bergen og Trondheim sendt et brev til regjeringen hvor de forklarer regjeringen at de likevel tar imot de syke syrerne. Bergen tar imot 30 av flyktningene etter et vedtak i siste bystyre.

Stolt over viljen til å hjelpe

– Det handler om å ta vår del av ansvaret for å hjelpe personer i en forferdelig situasjon, og et enstemmig kommunestyre sa ja til det, sier ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort til NRK.

Jens Johan Hjort

Jens Johan Hjort er stolt over Tromsøs historie for å ta imot flyktninger.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tromsø har sagt ja til å ta imot så mange Syria-flyktninger de har kapasitet til av de 123 - blant annet fem mindreårige. Fra før tar Tromsø i mot over 100 flyktninger årlig

– Det gleder meg at det er fem byer som ser at de har et godt mottaksapparat som er i stand til å ta imot flere flyktninger på en god måte, sier Hjort.

Han syns det er hyggelig å få tilbakemelding fra IMDI om at de gjør en god jobb med flyktningene, og er meget fornnøyd med Tromsøs innsats.

– Jeg er stolt av Tromsøs historie med å ta imot flyktninger, vi har aldri sagt nei til IMDIs forespørsler, sier Tromsø-ordføreren.

– Skammelig avslag

Norge ga i sommer avslag til 123 av de syriske kvoteflyktningene som FN ville at Norge skulle ta imot. Forslaget ble fremmet av SV på Stortinget, men fikk ikke flertall i oktober. Et flertall av avslagene ble begrunnet med at kommunene ikke hadde nok kapasitet til å ta imot flere syke flyktninger.

Denne avgjørelsen fikk sterk kritikk av opposisjonen på Stortinget, deriblant SV.

– Det er skammelig og uakseptabelt å si nei til hardt skadde og syke syriske flyktninger. Og nå viser det seg at regjeringen feilaktig har lagt skylden på kommunene. Da må stortinget rette opp i det, skriver Karin Andersen, SVs innvandringspolitiske talsperson i en mail til NRK.

– Norge må ta ansvar

Andersen mener det er naturlig at Norge som et av verdens rikeste land tar imot så mange flyktninger man har mulighet til.

Karin Andersen

– Norge som er ett av verdens rikeste land, som har kompetanse og ressurser, bør bidra til å kunne hjelpe flyktninger som trenger det mest, mener Karin Andersen i SV.

Foto: Stig Weston / SV

– Om ikke Norge har kapasitet til å ta imot skadde flyktninger, hvem har det da, spør Karin Andersen retorisk. Allerede i starten av oktober tok SV initiativ til at 123 spesielt sårbare flyktnigner skulle bli tatt imot av de største byene i landet.

Glad for engasjementet

– Jeg er veldig glad for at kommunene viser et sterkt engasjement og klar vilje til å bosette flyktninger med store bistandsbehov. Jeg vil be Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ta kontakt med disse kommunene på mandag, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til NTB.

Norge tar i år imot 1.620 kvoteflyktninger fra Syria. Av disse har 20 store medisinske behov.

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne er for initiativet fra kommunene om å at imot flere flyktninger.

Foto: Stortinget / Stortinget

Horne viser dessuten til at det i dag sitter rundt 30 flyktninger med store bistandsbehov i norske mottak. Dette er personer som har lovlig opphold, og som direktoratet har forsøkt å finne en bosettingskommune til lenge.

Øker tilskudd

– Noen har bodd i mottak i flere år. Det er veldig gledelig dersom kommunene nå mener de har kapasitet til å være med å bosette noen av disse, sier Horne.

Regjeringen har foreslått å øke integreringstilskuddet til kommunene med 50 millioner kroner neste år. I tillegg foreslås det å øke tilskuddet til bosetting av personer med ekstra behov, for eksempel funksjonshemmede.

Byråd i Bergen Eiler Macody Lund syns det er leit at ikke flere kommuner allerede tar sin del av ansvaret med å ta imot flyktninger.

– Jeg er litt skuffet og skeptisk til at ikke alle kommuner prøver å gjøre det de kan for disse menneskene, sier Lund.