Hopp til innhold

Varslet om at noe var galt, men ingen tok grep. Så ble de svindlet for millioner

Allerede for 11 år siden fikk Tana kommune beskjed om at de manglet kontroll på økonomien, men rapporten ble lagt vekk. Det neste som skjedde har kostet tanaværingene 20 millioner, ifølge politiet. Les på samisk

Arnt Bjarne Arntsen, revisor

SKREV RAPPORT SOM «FORSVANT»: Arnt Bjarne Aronsens rapport talte sitt tydelige språk om den manglende økonomiske internkontrollen i Tana kommune. – De fant vel ikke det alvorlig nok, tenker jeg, sier revisoren i dag.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

I 2011 oppdaget Arnt Bjarne Aronsen at det var flere ting som manglet når det kom til den økonomiske internkontrollen i Tana kommune.

Som kommunens revisor i det som den gang var Finnmark kommunerevisjon IKS, skrev han derfor en rapport om det han mente var galt.

Tana kommune hadde da en mulighet til å rette opp de påpekte forholdene når det gjelder internkontroll. Men det ser ikke ut som at de gjorde det, sier Aronsen til NRK.

I stedet for å følge opp, rette manglene og styrke internkontrollen, ble rapporten lagt vekk. En gjennomgang NRK har gjort viser at den aldri ble behandlet ferdig.

I årene som fulgte mener politiet at kommunen har vært utsatt for korrupsjon og et storstilt økonomisk bedrag.

Først ni år etter at rapporten ble levert, kom dette til overflaten.

Tana rådhus

17. november 2020 ble en avdelingsleder i Tana kommune pågrepet og siktet for økonomisk utroskap. Seks personer har vært siktet i saken.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Høsten 2020 meldte NRK om alvorlige økonomiske lovbrudd i kommunen. En kommunal leder ble arrestert og siktet for grov korrupsjon og økonomisk utroskap.

Først antok politiet at det dreide seg om 5 millioner. Summen har siden vokst til over 20 millioner kroner. Dermed er det tidenes største svindel- og korrupsjonssak i en nordnorsk kommune.

Inger Eline Eriksen Fjellgren ble ansatt som ny kommunedirektør i Tana i 2021. Hun mener de ansvarlige for ti år siden må ha visst om rapporten.

Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren i Tana

Kommunedirektør i Tana, Inger Eline Eriksen Fjellgren, mener daværende ledelsen må ha visst om rapporten.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– At det er utarbeidet revisjonsrapporter om dette, viser at daværende administrativ og politisk ledelse har kjent til forholdene som ble påpekt i 2011, skriver hun i en e-post til NRK.

NRK har tidligere avslørt at Tana kommune fikk et nytt varsel i 2019. Da fikk rådmannen varsel om at en annen kommunal leder hadde gjort bestillinger og godkjent fiktive fakturaer for langt mer enn det som var avtalt.

Denne lederen har til sammen godkjent regninger for stillingsannonser fra svenske firma for mer enn 280.000 kroner bare i 2020.

Samme år grep politiet inn i Tana kommune, og den store bedrageri og korrupsjonssaken kom til overflaten.

Da bestilte kommunen en ny revisjonsrapport.

Den er til forveksling lik rapporten fra 2011 som ble lagt i en skuff.

Den knytter også kommunens mangelfulle internkontroll direkte til lovbruddene.

Like konklusjoner

Kommunen har ikke hatt et tilfredsstillende system for internkontroll, noe som i sin tur har medvirket til at den økonomiske utroskapen har latt seg gjennomføre.

KomRev Nord, revisjonsrapport 2021

Konklusjonen i rapporten er nærmest identisk med konklusjonen i den ti år eldre revisjonsrapporten.

Det er en del utfordringer med den økonomiske internkontrollen. Den største utfordringen ligger i bevisstheten rundt dette, og få satt det i system.

Arnt Bjarne Aronsen, Finnmark kommunerevisjon IKS, 2011

Alf Steinar Børresen leder Tana kommunes kontrollutvalg. Han har lest begge rapportene.

– Den eneste forskjellen er at punktum og komma ikke er på samme plass i begge rapporter. Ellers er de helt lik, sier Børresen.

Alf Børresen, leder i kontrollutvalget i Tana kommune.

Alf Steinar Børresen har vært kontrollutvalgets leder i perioden 2008-2011, og er inne på sitt andre periode 2019–2023.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Revisor Arnt-Bjarne Aronsen sier han ikke har satt seg inn i den nye granskingsrapporten.

Men av det jeg har fått med meg er utfordringene langt på vei identiske med de som jeg påpekte for ti år siden.

Arnt-Bjarne Aronsen leverte rapporten til kontrollutvalget i 2011. Da var hans oppgave fullført. Året etter var han ute av Tana kommune som revisor.

Han hørte aldri noe om rapporten igjen.

Borte fra sakslista

NRKs gjennomgang viser at den kun ble behandlet i kontrollutvalget. Det skjedde den 24. august i 2011.

Der sluttet man seg til det som stod i rapporten. Så ble den sendt videre til kommunestyret for en endelig avgjørelse.

Men i det påfølgende kommunestyremøtet i september, bestemte politikerne å sende rapporten til formannskapet. De ba dem lage et forslag til styret.

Og i det første formannskapsmøtet etter kommunestyremøtet, den 27. oktober, er rapporten borte fra sakslista. Det ble aldri laget noe forslag.

NRK har blant annet undersøkt møteprotokoller fra det siste halvåret i 2011.

Ingenting indikerer at rapporten noen gang ble behandlet videre eller ferdig.

I kommuneloven står det at det er den folkevalgte lederen som har ansvaret for å sette opp saksliste i formannskapet.

I 2011 var det tidligere ordfører Frank Martin Ingilæ som hadde ansvaret. Han har fått framlagt kritikken, men ønsker ikke å uttale seg om saken.

Frank Martin Ingilæ

Tidligere ordfører Frank Martin Ingilæ vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Foto: Privat

Kontrollutvalgets leder, Alf Steinar Børresen, mener veldig mye gikk galt for elleve år siden.

Kastet som en varm ball

Det virker som om at rapporten har blitt kastet som en varm ball mellom formannskapet og kommunestyret. Til slutt så sovner den av i formannskapet, uten at noen har sett det. Og så hører man ikke mer om rapporten, sier Børresen.

Han mener utelatelsen av rapporten er alvorlig.

Selv fikk han ikke muligheten til å følge den opp, da han gikk av som leder i kontrollutvalget etter valget i 2011.

Børresen mener det er den tidligere rådmannen, med øverste ansvar for internkontrollen, som burde ha tatt tak i den.

NRK har lagt fram kritikken for Tana kommunens tidligere rådmann Jørn Aslaksen. Heller ikke han ønsker å uttale seg om saken.

Revisor Arnt-Bjarne Aronsen mener mye kunne vært annerledes i Tana om hans råd fra 2011 hadde vært fulgt opp.

Jørn Aslaksen

Tidligere rådmann Jørn Aslaksen vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Foto: Marianne Johnsen / NRK

Les også: Rådmann får sparken – oppdaget ikke svindel

Tiltakene kunne ha fanget opp lovbrudd

Jeg vil tro at hvis man hadde fulgt opp de tiltakene og anbefalingene som står i rapporten, ville det vært mulig å lage et bedre sikkerhetsnett for å fange opp eventuelle lovbrudd, sier Aronsen.

Revisors oppgave er først og fremst påse at kommunen følger lover og regler. I rapporten viser han også til en ukultur.

Ledelsen uttrykker et ønske om å følge gjeldende lover og regler, men det har vist seg at det ikke alltid er like lett. Det kan virke som om ledelsen går litt fort fram i enkelte saker. Dette kan fort bli oppfattet som om det er en ukultur i kommunen.

Arnt Bjarne Aronsen / Arnt Bjarne Aronsen, Finnmark kommunerevisjon IKS, 2011

Lederen for administrasjonen, den tidligere rådmann Jørn Aslaksen, har gitt kommentarer til denne revisjonsrapporten.

Der innrømmer han at de ønsket mindre byråkrati, men avviser at det var en ukultur.

Jeg synes ikke begrepet ukultur passer i denne sammenhengen i det hele tatt. Tvert imot ser det ut som om både politisk nivå og omverdenen setter pris på en holdning som ikke dyrker frem økt byråkrati.

Tidligere rådmann Jørn Aslaksen
Arnt Bjarne Arntsen, revisor

Arnt-Bjarne Aronsen registrerte at Tana kommune aldri tok tak i manglene han hadde pekt på.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Selv om revisor Arnt-Bjarne Aronsens oppdrag var avsluttet etter at rapporten var levert, registrerte han at den aldri ble behandlet ferdig.

– De fant vel ikke det alvorlig nok, tenker jeg, sier han i dag.

Først da politiet rykket inn på rådhuset i Tana i 2020, ble den økonomiske internkontrollen virkelig satt under lupen.

Straffesaken, som omhandler grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i Tana kommune, skal opp i Østre Innlandet tingrett i juni i år.

Svindelsaken i Tana