Svalbard kan få verdens nordligste rundkjøring

Skutere og biler om hverandre kan skape farlige situasjoner i den lange mørketida. Nå vil politikerne i Longyearbyen ha rundkjøring.

svalbard

Det er her i Longyearbyen det er foreslått avsatt areal til ei rundkjøring.

Foto: Privat

– Det viktigste er bedre sikkerhet for gående og myke trafikanter, sier arealplanlegger Hanne Karin Tollan i Longyearbyen lokalstyre til NRK.

Forslaget om ny sentrumsplan skal nå til politisk behandling.

4500 kjøretøy på Svalbard

I dag er det et uoversiktig område i sentrum av Longyearbyen der flere veier krysser hverandre. Her er det foreslått ei rundkjøring.

– Om vinteren kjører også mange skutere i dette området. Vi sikrer også nå et areal der vi kan få bygd ei rundkjøring, sier arealplanleggeren.

Ved utgangen av 2015 var det registrert 4500 kjøretøyer på Svalbard. Av dette var det 1200 personbiler, 2200 snøskutere, 24 busser, 233 varebiler, 67 lastebiler, 65 traktorer, 118 morsykler og 73 mopeder. I Longyearbyen bor det rundt 2200 personer. Veinettet i og rundt Longyearbyen er omlag 50 kilometer.

– Utfordring i mørketida

– Trafikk har vi egentlig ikke mye av i forhold til fastlandet. Men vi har en utfordring med mørketida. Vi synes det er viktig å løfte fram trafikksikkerheten i den nye sentrumsplanen, sier Tollan.

Den videre utviklinga i sentrum av Longyearbyen skal skje på premissene til de mye trafikantene. Gågata skal sammen med et nettverk av gangveier gi trygg og god forbindelse gjennom byen. Noen veier vil bli stengt for biltrafikk. Det blir også innsnevring av en vei og enveiskjøring.

Sentrumsplanen skal nå opp til politisk behandling i Longyearbyen lokalstyre etter en omfattende høringsrunde, sier Hanne Karin Tollan.

– Det viktige nå er å sikre arealer for framtidige tiltak.

Vet ikke prisen

Det er ikke beregnet hva forslagene til bedre trafikksikkerhet vil koste, men nye utbyggere i Longyearbyen må regne med å betale ekstra for de nye tiltakene – og ei eventuell rundkjøring.

Terje Aunevik er leder av næringsforeninga i Longyearbyen. Han sier at de nye tiltakene for bedre trafikksikkerhet har mye for seg, også ei rundkjøring.

– Det er viktig å jobbe med sikkerheten. Biltrafikken og antall kjøretøyer i Longyearbyen har økt mye de siste årene. Reiselivsnæringa kommer også til å vokse mye. Derfor er diskusjonen om hva vi gjør med sentrum viktig, sier Terje Aunevik.