Hopp til innhold

Kan bli ekskludert fra neste valg: – Jeg mister troen på at jeg er en del av fellesskapet

Olivia Ericson er den eneste med utenlandsk bakgrunn i lokalstyret på Svalbard. Dersom et lovforslag går gjennom på Stortinget tvinges hun ut av lokalstyret.

Olivia Ericson, leder i Miljøpartiet De Grønne på Svalbard

Olivia Ericson har bodd ni år på Svalbard og er gift med en norsk mann. Regjeringen vil frata henne muligheten til å stemme og til å stille til valg.

Foto: Privat

– Jeg mister troen på at jeg er en del av fellesskapet. Mine meninger og andres meninger spiller ikke lenger noen rolle. Man føler seg som en annenklasses medborger.

Olivia Ericson er opprinnelig fra Sverige. Hun er gift med en nordmann, nestleder i MDG på Svalbard og deleier i et selskap som tilbyr reiser i arktiske strøk. Ifølge nettsiden har selskapet besøksadresse i Kina.

Hun har bodd på Svalbard i ni år og definerer seg som «svalbardianer».

Etter valget i 2019 kom hun inn i lokalstyret som eneste representant for MDG.

Det er flere utenlandske medlemmer i partiet. Ved neste valg kan de bli ekskludert fra å ta en plass i lokalstyret.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte forrige uke på høring et forslag som har ført til opprør på Svalbard.

Forslaget sier at de som har stemmerett og er valgbare på Svalbard må ha en tilknytning til Fastlands-Norge. De må ha bodd i en norsk kommune i minst tre år.

I dag har utenlandske innbyggerne stemmerett og kan bli valgt som medlem i lokalstyret, så lenge de har bodd minst tre år i Longyearbyen.

– Ikke for sent å komme med innspill

Innbyggere reagerer på at lokalstyret ikke ble tatt med på råd.

– Jeg synes det er et utrolig frekt forslag. Og jeg synes det er en udemokratisk prosess. Det virker som om regjeringen ikke er interessert i å ha et demokratisk Longyearbyen, sier Ericson.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet understreker at forslaget er sendt ut på høring, og at det ikke er for sent å komme med innspill.

Han sier opprettholdelse av norske samfunn er ett av de overordnede målene i Svalbardpolitikken.

– Bakgrunnen for forslaget er at de som har stemmerett og er valgbare bør ha en tilknytning til fastlandet. En slik tilknytning er viktig for å sikre kjennskap til målene i svalbardpolitikken og de særlige rammebetingelsene for Svalbard, sier Hiim til NRK.

Lars Jacob Hiim, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet (H)

Lars Jacob Hiim, Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, begrunner forslaget med at alle valgbare personer på Svalbard bør ha en tilknytning til fastlandet.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Da Longyearbyen lokalstyre ble opprettet i 2002 hadde størstedelen av befolkningen i Longyearbyen tilknytning til fastlandet. Andre regler for Longyearbyen ble ifølge statssekretæren derfor ikke vurdert den gangen.

– Nå flytter en ikke ubetydelig del av befolkningen i Longyearbyen dit direkte fra utlandet. Derfor er det naturlig å vurdere om rammene for stemmerett og valgbarhet fremdeles er hensiktsmessige.

Støtter forslaget

Etter høringsrunden skal Stortinget si sitt.

– Argumentet om at dette fører til et klasseskille eller forskjellsbehandling har jeg null forståelse for. Norge må ivareta sine interesser. Dette er i nasjonens interesse, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen i justiskomiteen.

– Men Svalbard er vel ikke som resten av Fastlands-Norge?

– Nei men det er en del av Kongeriket Norge og det helt naturlig at vi har samme krav der som i andre norske kommuner.

Amundsen mener en så stor andel med annen nasjonal bakgrunn enn norsk er med på å utfordre Norges legitimitet og herredømme på Svalbard.

Per-Willy Amundsen

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen i justiskomiteen mener forslaget er i nasjonens interesse.

Foto: NRK