Suksess med lokal hjelp

Båtsfjordbruket har i over 30 år hatt suksess med å samarbeide med den lokale kystflåten. Derfor er ledelsen skeptisk til et forslag om at fiskeindustrien i større grad skal eie egne trålere.

Båtsfjordbruket

Daglig leder Frank Kristiansen på Båtsfjordbruket mener den lokale kystflåten hjelper bedriften til suksess.

Foto: Stian Strøm / NRK

Siden starten av 80-tallet har Båtsfjordbruket drevet sin filetproduksjon, uten stans. I løpet av den samme perioden har en rekke fiskebedrifter langs kysten lagt ned på grunn av dårlig lønnsomhet, eller gått konkurs.

Se video:

Created by InfoDispatcher

Og mye av suksessen tilskrives et godt samarbeid med den lokale kystflåten.

– Det har vist seg å være en suksess, og det er noe vi satser på videre. Vi vil bygge driften på et godt samarbeid med den lokale flåten og fremmedflåten som kommer til Øst-Finnmark for å fiske, sier daglig leder Frank Kristiansen.

Fiskeindustri med egne trålere

Bedriften i Båtsfjord lykkes dermed med det stikk motsatte av hva et utvalg mener bør være fremtiden i fiskeri-Norge. Utvalget mener at færre og større fiskebåter bør ta opp mer av fisken.

Samtidig åpner de for å oppheve den såkalte deltagerloven, som sier at bare fiskere kan eie fartøy og fiskekvoter. For utvalgsleder Ragnar Tveterås mener landindustrien i større grad før få eie sin egen fiskeflåte.

– Fiskeindustrien bør få mulighet til å styre fisket slik at de kan tilpasse dette behovene på land og ikke minst til kundene ute i markedet, sier Tveterås.

Har vært prøvd tidligere

Men forlaget fra Tveterås-utvalget er ikke helt nytt. Fiskebedrifter har gjennom flere år fått eie egne trålere, som skulle sikre råstoff til deres landanlegg.

For mange av anleggene har dette ikke vært noen suksess. Derfor mener Frank Kristiansen at forsalget fra Tveterås-utvalget er en dårlig ide.

– Man har jo ikke lyktes med det samspillet som burde være slik at fisken blir levert til rett tid. Trålerflåten som tidligere var knyttet til landanlegg i Finnmark har satset mer på fryst fisk. De vil maksimere sin profitt på denne måtene, og dermed havner ikke dette råstoffet på landanleggene, sier han.

Støtter forslaget

Norway Seafood

Produksjonssjef Per Gunnar Hansen i Norway Seafoods mener flere av forslagene til Tveterås-utvalget er gode.

Foto: Stian Strøm / NRK

Norway Seafoods er blant selskapene som har slitt med lønnsomheten, selv om de har tilgang på råstoff fra egne trålere. De er eid av Aker-konsernet, som også eier trålerselskapet Havfisk. Konsernet får eie trålerne fordi de skal bidra med fisk til landanleggene.

Men selv om Norway Seafoods har slitt med lønnsomheten på flere av sine anlegg, mener man flere av Tveterås-utvalget sine forslag er gode.

– Jeg synes vel kanskje at deler av miljøet har gått litt ned i skyttergravene, hvor man låser seg litt i gamle oppfatninger. Jeg tror det ligger mye gode diskusjoner om løsninger i utvalgets forslag. Hvis man har en åpen innstilling til det, kan man være åpen for å diskutere noen endringer. Og næringen trenger endringer, det tror jeg vi må være enige om, sier produksjonssjef Per Gunnar Hansen.

På høring

Båtsfjordbruket

Båtsfjordbruket har hatt suksess med å samarbeide med den lokale kystflåten.

Foto: Stian Strøm

Utvalgets forslag er nå ute på høring, før det skal behandles politisk i Stortinget. Men Båtsfjordbrukets leder tviler på at han kommer til å bli trålerreder på si, selv om han skulle få muligheten.

– Jeg tror at det er bedre at vi som er i landindustrien bør konsentrere oss om det, så kan fiskerne fortsette med det de kan, sier Frank Kristiansen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Gunnar Grindstein gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark