Hopp til innhold

Studenter med barn frykter for egne studier i koronakrisen: – Nesten umulig å konsentrere seg

Med stengte skoler må barna følges opp hjemme. Det er ugunstig for studentforeldre som jobber med oppgaver som kan påvirke resten av livet, mener Norsk studentorganisasjon.

Ingunn Mella Alexandersen har hjemmeskole med barna Cornelia (6) og Theodor (10)

Ingunn Mella Alexandersen setter pris på mer tid med barna Cornelia (6) og Theodor (10). Men det fører til at hun må sette egne studier på vent.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Jeg synes det er veldig utfordrende. Jeg jobber med en masteroppgave som skal leveres 15. mai, og det er klart at når jeg driver med hjemmeskole og har ungene rundt meg – da er det nesten umulig å konsentrere seg om skriving på en så stor oppgave.

Ingunn Mella Alexandersen fra Alta er masterstudent ved Universitetet i Tromsø, men den siste tiden har hun kjent på store utfordringer rundt egne studier.

For når hennes to barn skal ha hjemmeskole i koronakrisen, så krever de en god del av oppmerksomheten. Ektemannen er fortsatt i jobb, så da er hun alene med å følge opp barna på dagtid.

– Den eneste muligheten jeg har til å skrive er på kveldstid og i helgene, men det er lite når du sitter med en stor masteroppgave. Når man i tillegg har vært alene med ungene fra 8 til 16, så er man litt sliten. Så det å sette seg med en masteroppgave da ...

Ingunn Mella Alexandersen har hjemmeskole med barna Cornelia (6) og Theodor (10)

Ingunn Mella Alexandersen må hjelpe datteren med leseleksene i stedet for å lese selv.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Redd for å ikke få levert

Alexandersen er ikke alene. Ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) vil alle studentforeldre som nå er hjemme med barn oppleve utfordringer med egne studier.

– Å ha barn hjemme som krever oppfølging og oppmerksomhet er vanskelig, sier leder Marte Øien.

– Spesielt for dem som skriver bachelor- og masteroppgaver og leser til eksamen vil det oppleves tøft, for her skal de tross alt levere oppgaver og få karakterer som kan påvirke resten av livet deres.

Nettopp dette kjenner Mariann Kristiansen fra Lakselv på. Også hun er i innspurten av en masteroppgave, men må bruke tid på å følge opp datteren. Hun tør heller ikke møte medstudenten som hun skriver oppgaven med.

– Det oppleves som om studiene står på vent. Jeg er redd for at jeg ikke skal klare å levere til fristen, eller at oppgaven ikke blir slik man har håpet på, sier Kristiansen.

– Man får jo ikke lagt inn den innsatsen man kunne ha gjort hvis alt hadde vært normalt. Dette er den største og viktigste oppgaven etter fem års skolegang, så jeg vil jo gjøre det godt nå.

Mariann Kristiansen og datteren Maja Kristine

Mariann Kristiansen er hjemme med datteren Maja Kristine. Hun frykter at denne koronakrisen kan føre til at hun ikke får det resultatet hun ønsker på sin masteroppgave.

Foto: Privat

Økonomiske konsekvenser

For både Kristiansen og Alexandersen oppleves situasjonen svært usikker, og selv om de begge ønsker å bli ferdige med studiene i tide, så er de redde for at de ikke rekker det eller at universitetet blir nødt til å gi dem en utsettelse.

Begge tilfeller vil kunne skape ytterligere økonomiske bekymringer. For etter gjeldende regelverk i Lånekassen vil den studiestøtten de nå mottar da ikke bli godkjent som stipend – kun lån. Og eventuelt må det tas opp enda mer lån for å få fullført senere.

– Det hadde vært krise, for vi studenter er ikke rike, sier Alexandersen.

– I tillegg har jeg allerede mistet mye potensiell inntekt, fordi jeg har jobbet som vikar på en skole.

Som NRK allerede har skrevet om, har studentene så langt ikke fått rett på dagpenger for tapt biinntekt.

Lånekassen sier at de vil gjøre det de kan for å trygge den økonomiske situasjonen for studenter i denne tiden, og utbetalinger vil fortsette som normalt.

Administrerende direktør Nina Schanke Funnemark sier også at de er klar over den potensielle problemstillingen med begrensede forutsetninger for å få gjennomført utdanning denne våren.

– Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvilket omfang dette vil få, eller hvilke tiltak vi kan sette inn. Men igjen: Vi er klar over situasjonen og følger den nøye, sier Funnemark.

Nina Schanke Funnemark, adm. dir. i Lånekassen

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, sier de følger situasjonen nøye.

Foto: Karianne Nygård / Lånekassen

– Institusjonene bør tilrettelegge

Marte Øien i NSO sier de er i dialog med myndighetene om forskjellige situasjoner som berører studenter, og de har tiltro til at det vil komme gode løsninger.

Hun henviser til at studenter med særskilte behov – blant annet de med barn – etter universitets- og høyskoleloven har rett til egnet tilrettelegging fra utdanningsinstitusjonen.

– Vi forventer at undervisningsinstitusjonene finner gode løsninger og tilrettelegger for studenter som nå må ta seg av barna på dagtid, når de vanligvis har rom for å studere. Jo lengre situasjonen varer, jo viktigere blir det å komme med tilpassede løsninger, sier Øien.

– Man må naturligvis gjøre en faglig og skjønnsmessig vurdering ut fra hver enkelt situasjon, og dette er en situasjon som forandrer seg veldig fort – men vi forventer at institusjonene finner gode løsninger som ivaretar studenter som har barn, i tråd med hvordan situasjonen utvikler seg.

Marte Øien, leder i NSO

Leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, mener utdanningsinstitusjonene må legge til rette for studenter med barn.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Har ikke alle svar

UiT Norges arktiske universitet har fått flere henvendelser fra studenter og er klar over problemet, sier Heidi Adolfsen, som er direktør for Avdeling for forskning, utdanning og formidling.

Universitet har ikke svar på alt ennå, men er i gang med en del tiltak.

– Vi oppfordrer våre ansatte til å lagre undervisningen digitalt, slik at den kan følges senere. Men vi også undervisning som ikke lar seg gjøre på den måten, som labprosjekter og feltarbeid, sier Adolfsen.

– Alle skoeleksamner legges om til digitale eksamener. Studenter som likevel ikke klarer å følge med, vil kunne søke om å ta eksamen senere. Det samme gjelder obligatoriske arbeidskrav. Nå åpner vi for unntak, slik at de skal kunne levere arbeidene etter eksamen.

Adolfsen sier at de vitenskapelig ansatte som gir undervisning og veileding, forsøker å følge opp studentene tettere.

– Den store utfordringen er dem som skal ha praksis i skole og barnehager. I dag har regjeringen endret reglene, så vi har fått lov til å gjøre tilpasninger. Jeg kan ikke svare på hva vi kan gjøre, men vi har fått anledning til å tenke annerledes, sier Adolfsen.

– Alt er usikkert

Enn så lenge tar både Mariann Kristiansen og Ingunn Mella Alexandersen én dag av gangen, og forsøker å kombinere studier og hjemmeskole så godt de kan.

– Alt er så usikkert og vi vet ikke hvor lenge dette varer, men jeg håper i alle fall vi får igjen den tiden vi mister, sier Kristiansen.

– Det er som å leve i et vakuum. Men alle har hver sine kriser, og det er selvfølgelig noen som har det verre enn oss, sier Alexandersen.

– Så vi må bare prøve å være optimistisk og håpe at det går fort over sånn at hverdagen kan komme tilbake til oss alle.

Nyheter fra Troms og Finnmark